Hermed inviteres I til Webinar 25. maj kl. 16-18 om “Fremtidens Bæredygtige Mobilitet”, arrangeret af Det Fælles Bedste og 7 grønne foreninger.

Webinaret med program er oprettet som Facebook begivenhed her: https://www.facebook.com/events/784685778847562/  
                                                                                                                                                 

Programmet ser ud som følger:

  Dansk trafikpolitik, regeringens infrastrukturplan og borgernes bud på en fremtidig bæredygtig mobilitet i Danmark 

Danmarks transport er stærkt klima-og miljøbelastende. Den står for ca. 30 % af al CO2-udledning med en stigende tendens; samtidig ødelægger trafikken og dens infrastruktur både biodiversitet og økosystemer. Regeringens nye infrastrukturudspil undlader at sætte en ny kurs, trods 70% målet og det indlysende og presserende behov for at investere i en klimavenlig fremtid. Udspillet lægger i stedet op til en yderligere forbedring af forholdene for vejtrafikken, som ellers er hovedårsagen til klima- og miljøbelastningen (uddybes i baggrundsdokument).  

Foreningen Det Fælles Bedste inviterer hermed til webinar om transportsektoren og forslag til en alternativ mobilitetsplan.

Webinar 25. maj 2021, 16-18

Webinaret søger efter løsninger og handlinger: 

  • Hvordan får vi klima og miljø ind i transport- og infrastrukturplaner, så vi når målet om 70% CO2 reduktion og fremmer biodiversitet og miljøhensyn?  
  • Hvordan ser en national og konsekvent bæredygtig plan ud for den samlede mobilitet i Danmark?  
  • Hvordan omstiller vi gennem en planlagt udvikling? 
                                 


    Vi har inviteret en række faglige kapaciteter til at give deres bud på fremtidens mobilitet og klimaudfordringen.  

Program:
16.00 Arrangørerne byder velkommen. Moderator præsenterer program og deltagere og webinarets formål. 

16.05 Tema 1: Hvor står vi trafikpolitisk i forhold til en bæredygtig mobilitet i Danmark?                                                                                                                             
Temaet inkluderer regeringens aktuelle infrastruktur udspil.
Oplæg ved professor Otto Anker Nielsen, Divisionsleder, Institut for Teknologi, Ledelse og Økonomi, DTU. 20 min

16.25   Efterfølgende debat forestået af spørgepanel:
Poul Kattler, fmd. for Rådet for Bæredygtig Trafik, Susanne Krawack, CONCITO, samt Louise Faber, Borgerbevægelsen.dk samt Klaus Bondam fra Cyklistforbundet.
Spørgepanel har mulighed for refleksioner ift. temaet. Webinarets deltagere har mulighed for at deltage via chatten.  

16.50 Pause 

17.00 Tema 2: Hvad skal vi så stille op? 
Strategier for omstilling til bæredygtig mobilitet, præsentation af anbefalingerne fra rapporten “Omstilling til bæredygtig mobilitet”.
Oplæg v. Niels Wellendorf, IDA Rail, Michael Søgaard Jørgensen, IDA Grøn Teknologi og Lene W. Hartmann, IDA Trafik & Byplan. 20 min.        

17.20  Efterfølgende debat forestået af spørgepanelet:
Poul Kattler, fmd. for Rådet for Bæredygtig Trafik, Susanne Krawack, CONCITO, samt Louise Faber, Borgerbevægelsen.dk, samt Klaus Bondam fra Cyklistforbundet.
I forhold til tema 1 stilles skarpt på:  
* Et rids af den nuværende transportsituation i Danmark set i lyset af klima-, miljøudfordringer, borgerindflydelse og demokrati
* Regeringens infrastrukturforslag ”Danmark Fremad” med forslag til trafikinvesteringer på 160 mia. kr. i Danmark Fremad.
* Kommende større initiativer som vi kender dem i dag fx Femern forbindelsen og Limfjordsforbindelsen 

– og de samlede konsekvenser for klimamål, biodiversitet, borgerinvolvering, demokrati og omstilling til en bæredygtig mobilitet. 

17.50  Opsamling og afrunding
Spørgepanel, arrangører m.v. samler op og afrunder 

Sted: Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, 8000 Århus C, det store lokale 1.1 på første sal kl. 16-18. Her vil en del af de medvirkende samles og afhængig af corona-situationen vil der være mulighed for et antal fysisk deltagende.
Moderator: Vibeke Tuxen fra firmaet VTuxen 

Webinaret følges op af Transportens Folkemøde efteråret 2021
Tanken er at webinaret i efteråret 2021 skal følges op med et virtuelt Transportens Folkemøde, oktober 2021 baseret på en ’Grand Prix model’, hvor danske byer og landdistrikter ”melder ind” til Transportens Folkemøde et centralt sted i landet og fortæller om deres største udfordringer med mobilitet ift. klima og miljø, sundhed, hverdagsliv m.v.  og hvilke løsninger, man arbejder for lokalt.  På den måde forsøger vi at samle hele landet omkring en trafikdebat, der genererer løsninger og sammenhængende planer.  

Tilmelding til webinaret
Tilmelding til seminaret sendes til webinar@detfaellesbedste.dk  og mærkes ”Webinar”. Facebook Begivenhed https://www.facebook.com/events/784685778847562/?active_tab=about

Når du er tilmeldt får du bekræftelsesmail med link til webinaret, som foregår på zoom.Vi håber at rigtig mange vil deltage aktivt.   

Med venlig hilsen, 

Niels Aagaard, Det Fælles Bedste
 

Hovedarrangør:  Landsforeningen Det Fælles Bedste

Medarrangør: 
Rådet for Bæredygtig Trafik,
NOAH-Trafik,
Borgerbevægelsen.dk,
Vedvarende Energi,
Midtbyens Fællesråd Aarhus,
Danmarks Naturfredningsforening Aarhus,
Cyklistforbundet.