Erhvervsnetværk

Business Djursland har for øjeblikket otte forskellige ledelses- og udviklingsnetværk indenfor forskellige brancher på Djursland. Dertil kommet ér iværksætternetværk for nyopstartede iværksættere.

Formålet med disse netværk er at understøtte virksomhedernes fortsatte strategiske udvikling igennem aktiv netværksarbejde. Deltagerne er typisk ejerledere eller ansatte ledere, der har brug for sparring og inspiration fra andre ledere. Netværkene er på 8-20 personer, alt efter netværkets formål, og er hver især er selvsupplerende med nye deltagere. Netværkene mødes fire gange om året, på skift ude hos hinandens virksomheder. Møderne har en varighed på ca. 2-3 timer og faciliteres af henholdsvis Peter Smærup, Lisa Mikkelsen og Ole Svit fra Business Djursland.

Møderne indledes altid med oplæg fra ”værtsvirksomheden”, hvorefter der en åben udveksling af udfordringer og erfaringer – gode som dårlige. Efter behov og ønsker kan der være oplæg fra eksterne oplægsholdere.

Deltagernes udbytte er orienteret imod:

  1. Få udvekslet erfaringer og udfordringer i forbindelse med fx ledelse og organisering
  2. Få inspiration til faglig udvikling indenfor fx digitalisering, finansiering og økonomi, salg og markedsføring og kompetenceudvikling
  3. Få adgang til et tæt og fortrolig netværk
  4. Kan dyrke ”Djurslandsånden”, hvor man støtter og hjælper hinanden
  5. Etablere samarbejder og løse opgaver i fællesskab.

Hvis du har lyst til at deltage i et af netværkene eller måske har en idé til et helt nyt netværk, er du altid velkommen til at kontakte Ole Svit fra Business Djursland.