Erhvervsnetværk

Business Djursland har for øjeblikket seks forskellige ledelses- og udviklingsnetværk indenfor forskellige brancher på Djursland. Formålet med disse netværk er at understøtte virksomhedernes fortsatte strategiske udvikling igennem aktiv netværksarbejde. Deltagerne er typisk ejer ledere eller ansatte ledere, der har brug for sparring og inspiration fra andre ledere. Netværkene er  på 8-12 personer, der hver især er selvsupplerende med nye deltagere. Netværkene mødes fire gange om året, på skift ude hos hinandens virksomheder. Møderne har en varighed på ca. tre timer og faciliteres af Niels Erik Iversen fra Business Djursland.

Møderne indledes altid med oplæg fra ”værtsvirksomheden”, hvorefter der en åben udveksling af udfordringer og erfaringer – gode som dårlige. Efter behov og ønsker kan der være oplæg fra eksterne oplægsholdere.

Deltagernes udbytte er orienteret imod:

  1. Får udvekslet erfaringer og udfordringer i forbindelse med ledelse og organisering.
  2. Får inspiration til faglig udvikling indenfor fx digitalisering, finansiering og økonomi, salg og markedsføring og kompetenceudvikling.
  3. Får adgang til et tæt og fortrolig netværk.
  4. Kan dyrke ”Djurslands ånden”, hvor man støtter og hjælper hinanden.
  5. Etablere samarbejder og løse opgaver i fællesskab.

Hvis du har lyst til at deltage i et af de seks netværk eller måske har en idé til et helt nyt netværk, er du altid velkommen til at kontakte Niels Erik Iversen fra Business Djursland.