Bestyrelsen

Business Djurslands bestyrelse udgøres af ni bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter.

Har du spørgsmål til en af dem, er du altid velkommen til at skrive dem en mail

Om Business Djurslands bestyrelse

Business Djurslands organisation består af professionelle ildsjæle fra Djurslands erhvervsliv, som i fællesskab ønsker at præge rammevilkårene for virksomhederne på Djursland i en positiv retning.

Vi har et højt ambitionsniveau, hvor vi sætter virksomhedernes behov og ønsker øverst.

Jørgen Laursen

Formand

 

Jørgen har stor international ledelseserfaring fra Kina, Slovakiet, og Polen, hvor han har arbejdet som direktør for VELUX produktionsselskaber igennem 20 år. Jørgen har specialiseret sig indenfor produktion, supply chain management, Lean, turnaround, profit maksimering og nyder at arbejde med mange mennesker.

I dag er Jørgen ansat som SVP Operations hos Terma i Grenaa, som hovedsageligt beskæftiger sig med salg og fremstilling af højteknologiske metal og kulfiber struktur dele til det nye F-35 kampfly.

Jørgen er aktivt bestyrelsesmedlem i DI Østjylland, i det “Regionale Industripolitiske udvalg” (RIPO), samt medlem af ”Djurslands Udviklingsråd”.
Jørgen og familie er bosiddende i Ryomgård og vil i Business Djursland arbejde for tiltrækningen andre af store og mellemstore virksomheder til Djursland. Tiltrækningen skal selvfølgelig understøttes af det lokalpolitiske, hvor rammebetingelser og vilkår skal være konkurrencedygtige. Ligeledes skal vi øge fokus og support til mindre og spirende virksomheder, så de i fremtiden vokser sig store på Djursland.

Annemette Lyngby

Næstformand

 

Annemettes første periode i Business Djurslands bestyrelse, var som særdeles aktiv suppleant.

Annemette er Chefkonsulent ved Dania Erhverv, hvis mission er at udvikle og udbyde efter- og videreuddannelser samt kurser af høj kvalitet regionalt, nationalt og internationalt i et tæt samarbejde med erhvervslivet.

Annemette arbejder for at styrke de lokale netværk og dermed bidrage til erhvervsudvikling igennem samarbejde.

Allan Hougaard

Kasserer

 

Arbejder som administrerende direktør hos VAM A/S, som er en jordnær anlægsentreprenør der har sine rødder solidt plantet i den djurlandske muld med hovedsæde i Vester Alling.

Jeg vil arbejde for at erhvervslivet på Djursland har de bedst mulige rammer og vilkår til kunne drive og udvikle virksomheder, som kan skabe vækst og gode lokale arbejdspladser.

Vibeke Tuxen

Bestyrelsesmedlem

 

Vibeke arbejder for at opbygge en stærk organisation med et solidt fundament at vokse og udvikle sig på.

Hun er selvstændig rådgiver i bæredygtighed med fokus på at gøre bæredygtighed til god forretning.

Vibeke vil styrke den bæredygtige udvikling af Djursland. Fx kan turisme, fødevareproduktion, uddannelse og masser af innovation sammen med bæredygtighed blive et stærkt og langsigtet brand for Djursland.

Ole Sørensen

Bestyrelsesmedlem

 

Ole har igennem 8 år arbejdet med erhvervsfremme og erhvervspolitik gennem foreningsarbejde på Djursland, bl.a. ved stiftelse af Business Djursland.

Ole er brobygger, formidler og jordnær. Deltidsjordbruger på Djursland gennem 35 år. Gennem 20 år selvstændig rejsearrangør med et hjerte forankret på det Afrikansk kontinent. Gennem 12 år franchise tager på SIXT biludlejning, Djursland.

‘Nytænkning og energi opstår i mødet.’ Det brede samarbejde skaber det stærkeste resultat. Ole’s målsætning er at bistå ved skabelse af bred forståelse for liberalismen og den frie udfoldelse under ansvar. Økonomisk ansvarligt, bæredygtigt og respektfuldt.

Djurslands mange styrker skal synliggøres, dyrkes og vil vokse i samarbejdets ”krydsfeltet”.

Bente Steffensen

Bestyrelsesmedlem

 

Bente har været engageret i Business Djursland siden etablering af egen virksomhed i Ebeltoft. Hun arbejder med bestyrelser og ledelse. Er blandt andet sekretariat for Aarhus Transport Group, der dækker hele det østjyske og Djurslands repræsentant i bestyrelsen for Aarhus Airport. Forud var hun direktør i Erhverv Aarhus gennem 17 år og har et bredt netværk.

Bente er optaget af at vi arbejder på tværs mellem brancher og den ‘Djurske’ geografi.

Bente arbejder for, at vi spiller hinanden gode og ser på helheden – samt at vi får fortalt de gode historier om det Djursland kan og vil.

Sebastian Konrad

Bestyrelsesmedlem

 

Sebastian er trådt ind i Business Djurslands bestyrelse som suppleant fra april 2020.

Sebastian arbejder til dagligt hos Nordbyens Energi & VVS, som er en privatejet blik og VVS virksomhed med godt 40 medarbejdere fordelt over Aarhus og Djurslandsområdet.

Sebastian er født, opvokset og bor på Djursland og arbejder for at fremme mulighederne for de erhvervsdrivende, så nuværende og nye virksomheder kan få de bedst mulige vilkår at drive forretning under.

Rasmus Henriksen

Bestyrelsesmedlem

 

Rasmus har været med fra start, var tidligere i Syddjurs Erhvervsforening og var en af initiativtagerne til sammenlægningen.

Rasmus startede virksomheden Jysk Handi i en ung alder. Udvikling med op og nedture har givet ham erfaringen med at holde fokus på målet og evnen til at finde løsninger i modgang. Den erfaring skal bruges til noget i Business Djursland.

Rasmus arbejder for at Business Djursland kan bidrage med input og sparring til udviklingen af potentiale. Han har fokus på virksomhedernes evne til innovation og arbejder med iværksætteri.

Karen Thingstrup

Bestyrelsesmedlem

 

Karen har været med siden april 2022, og er på sin anden bestyrelsesperiode i Business Djursland. Hun er tidligere leder af Karpenhøj Naturcenter, hvor hun gennem 13 år har opbygget en solid erfaring med oplevelsesøkonomien. Karen kommer fra det vestjyske, men flyttede til Ebeltoft i 2006, hvor hun sammen med sin mand drev 8 Shell Servicestationer i franchisedrift på lokationer i Aarhus, Grenå og Ebeltoft.

Karen er optaget af, hvordan vi styrker den djurslandske sammenhængskraft på tværs af det private og offentlige.

Gennem netværk ser hun tillid blive opbygget, og oplever, de forskellige virksomheder ofte er de bedste til at se hinandens potentialer. Derigennem skabes samarbejde, lokal stolthed og vækst.

Bo Nørregaard Jensen

Suppleant

 

Bo er direktør ved Viden Djurs, hvis mission er at dække de unges/voksnes og virksomheders brede uddannelsesbehov på de tekniske, merkantile, økologiske og almene fagområder.

Bo er oprindelig uddannet skibschef (skibsfører + maskinmester), men har siden han gik i land tilbage i 2008, været en del af uddannelsesverdenen i forskellige stillinger på Fyn og Djursland.

Bo arbejder for, via et meningsfuldt samarbejde funderet på gensidig respekt, kvalitet og ordentlighed at markere sig tydeligt og seriøst. Målet er at bidrage til en styrkelse af de netværk, som han indgår i, ud fra en tanke om at ”dialog er forudsætningen for at vi lykkes” og ”sammen er vi stærke”.

Daniel Dallerup

Suppleant