Vækst på Djursland

Vækst på Djursland er et af kerneelementerne i Business Djurslands formål, som vi vil nå ved at skabe udvikling for den enkelte virksomhed og gennem udvikling af erhvervslivet på Djursland.

Så forestiller du dig også et Djursland, hvor Vækst, Innovation og Netværk ses som bærende drivkræfter og kultur for erhvervslivet, på tværs af brancher og private og offentlige virksomheder?

Business Djursland er den største professionelle erhvervsforening på Djursland og varetager erhvervslivets interesser på hele Djursland.

Vi repræsenterer Djurslands virksomheder – store som små virksomheder, iværksættere som veletablerede – og samarbejder med andre, der ønsker at udvikle erhvervslivet på Djursland. Vi samler alle brancher og taler hele Djurslands erhvervslivs sag!

Vores medlemmer fordeler sig med ca. 50% i hver af de to kommuner på Djursland.

Formål

Business Djurslands formål er at skabe Vækst på Djursland og Udvikling for den enkelte virksomhed gennem udvikling af erhvervslivet på Djursland.

Det vil vi opnå ved at være erhvervslivets interesseorganisation, sparringspartner og videnscenter.

Vision

Ét samlet Djursland, hvor Vækst, Innovation og Netværk ses som bærende drivkræfter og kultur for erhvervslivet, på tværs af brancher og private og offentlige virksomheder.

Værdier

Igangsættende
Innovative
Synlige
Samlende

Business Djursland arbejder på 4 niveauer

Djursland

Branding – de gode erhvervshistorier og initiativer

Erhvervspolitisk talerør – til Kommuner, Regionen, Business Region Aarhus, Folketinget

Klynger

Afdække muligheder

Samle og etablere

Facilitere

Virksomheder

Netværk

Arrangementer, virksomhedsbesøg og vidensdeling

Foredrag, kurser og temamøder

Medlemskommunikation

Individet

Erhvervsrettet kompetenceudvikling

Afdækning, koordinering og udbud

Medarbejdere

Er du vores næste praktikant?
Send din ansøgning til os på kontakt@businessdjursland.dk og vedhæft dit CV.