Erhvervsudvikling

Business Djursland samarbejder på både Norddjurs og Syddjurs kommune om erhvervsudvikling.

Hver anden onsdag mødes Business Djursland, erhvervskonsulenterne fra Syddjurs Kommune og erhvervskonsulenter fra Erhvervshus Midtjylland. Her har virksomheder mulighed for at booke tid og tale med alle parter på samme møde. Det giver en rigtig god mulighed for at få overblik over eventuelle kommunale tilladelser og tilskudsmuligheder på samme møde.

Er du interesseret i et et møde, så kontakt direktør i Business Djursland Ole Svit.

 

Det er næsten et fag for sig selv at søge midler til at udvikle sin virksomhed. Her giver vi dig et par nedslagspunkter, hvor vi synes, at du skal starte, hvis du gerne vil søge midler. Vær opmærksom på, at det kræver et vist benarbejde at skrive en god ansøgning og ikke mindst at dokumentere jeres projekt. Langt de fleste bidragsydere ønsker dokumentation for, at de bevilligede penge rent faktisk er brugt på det projekt, som de har bevilliget pengene til.

 

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget pulje, Norddjurs Kommune

Puljen støtter initiativer indenfor erhvervs- og/eller arbejdsmarkedsområdet. Det kan søges fire gange om året og der uddeles 1 million pr. år. Der er udarbejdet en 3-sider lang rammebeskrivelse for uddeling af midlerne, som du med fordel kan læse, hvis du tænker på at søge puljen. Den er hurtigt læst, og du finder den her

Læs mere om erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets pulje her

 

Erhvervspuljen | Syddjurs Kommune

Ansøgerkredsen til erhvervspuljen omfatter erhvervsrettede foreninger og sammenslutninger.  Der gives ikke tilskud til private borgere, enkeltvirksomheder eller til projekter, hvor støtten vil have karakter af driftstilskud. Puljen er i 2021 på kr. 600.000,- og ansøgninger behandles på udvalgsmøderne for erhverv- og beskæftigelsesudvalget i februar, maj, september og evt. i november, hvis der stadig er penge tilbage i puljen. Der kan søges optil 50% af udgifterne i et projekt.

Læs mere om Erhvervspuljen | Syddjurs Kommune her

 

Innofounder

Innofounder hører under Innovationsfonden. Denne pulje er for nyuddannede, som indenfor de seneste 24 måneder har afsluttet en længerevarende uddannelse. Din ide kan være meget ny og  ikke færdigudviklet. Støtten består af et månedligt stipendiat på kr. 15.000 i et år samt kr. 50.000,-. Du får desuden en kontorplads, en mentor og mulighed for at deltage i workshops og netværk. Støtte kræver, at du arbejder med dit projekt 37 timer om ugen. Der kan søges to gange om året.

Læs mere om Innofounder her

 

Innobooster

Innobooster hører også under Innovationsfonden. Denne pulje støtter innovative og vidensbaserede udviklingsprojekter i små og mellemstore virksomheder. Bemærk, at der er krav om omsætning og/eller tiltrækning af ekstern kapital for virksomheder, der er mere end 3 år gamle. Der kan søges om beløb mellem kr. 50.000 og 5 millioner. Tilskuddet fra Innobooster må maksimal udgøre 33% af udgifterne til projektet. Der kan søges to gange om året.

Læs mere om Innobooster her

 

Grøn Cirkulær Omstilling

Grøn Cirkulær Omstilling er et landsdækkende program for små- og mellemstore virksomheder, der gerne vil i gang eller videre med deres grønne cirkulære omstilling. Der kan søges om midler til konsulentbistand i forbindelse med grøn omstilling. Ansøgningerne bliver vurderet på grønt forretningspotentiale, vækstambition, organisatorisk kapacitet og evne, skalérbarhed, ressource- og CO2-reduktion. Der kan søges op til kr. 90.000, og der er krav om virksomhederne lægger egen timer i projektet. Der kan søges ca. en gang om måneden og der er projektopstart ca. hver anden måned. Der er også mulighed for at søge om op til 30% implementeringstøtte på køb af maskiner og udstyr, hvis er allerede er lavet en cirkulær forretningsmodel.

Læs mere om Grøn Cirkulær Omstilling her

Danmarks Erhvervsfremmestyrelse

Her finder du et hav af ansøgningsmuligheder. Der udloddes løbende midler til forskellige typer af projektet, og et godt tip er, at du tilmelder dig deres nyhedsbrev, hvor du løbende kan få besked om, hvilke projekter, der kan søges til. Her kan også søges midler igennem EU´s strukturfonde. På siden Søg midler kan du danne dig et overblik og tilmelde dig deres nyhedsbrev.

Læs mere om Danmarks Erhvervsfremmestyrelse her

Erhvervshus Midtjylland

Erhvervshuset er den lokale indgang til statens ordninger inden for eksport, finansiering og innovation. De kan rådgive om de puljer, der kan søges af iværksættere og virksomheder. De kan ofte også give sparring på din ansøgning, før den sendes. Erhvervs Midtjylland tilbyder i øvrigt sparring med udgangspunkt i en lang række problemstillinger, som du måtte have i din virksomhed. Jo mere afklaret og konkret du er, jo bedre sparring kan du få.

Læs mere om Erhvervshus Midtjylland her