Baggrund

Erhvervslivet og virksomhederne på Djursland har et udtrykt behov for brande sig i fællesskab – på tværs af brancher og beliggenhed. På Business Djurslands Nytårskur den 11. januar 2024 blev det blandt de 100 fremmødte deltagere fremhævet som et af de vigtigste indsatsområder.

Ligeledes blev behovet for en fælles privat/kommunal indsats fremhævet på netværksmøde for ”De Store virksomheder på Djursland” den 29. januar 2024 adresseret.

Der er masser af gode initiativer og innovative tiltag på vore virksomheder, men de bliver oftest fortalt isoleret og usammenhængende til en overordnet strategi med formål, retning og værdi. Tilsvarende har både Norddjurs og Syddjurs kommuner et erkendt behov for at arbejde strategisk og konsistent med deres erhvervsvenlighed (jf. DI’s årlige undersøgelse), hvor brandingopgaven er helt centralt.

En samlende branding indsats

Formålet med Branding X Djursland er at sætte fokus på Djurslands mange muligheder, erhvervsmæssigt, arbejdsmæssigt, kulturelt og oplevelsesmæssigt, og på den måde brande Djursland som et godt sted at arbejde, drive virksomhed og bosætte sig.

Vi vil i løbet af projektet identificere fire-fem X-faktor egenskaber og værdier, der i en koncentreret kampagneperiode vil blive fortalt på 20+ virksomhedsevents og blive kommunikeret internt og eksternt. Dette skal være med til at sikre en sammenhængende opfattelse af erhvervslivet og virksomhederne på Djursland, uanset om de er beliggende i Norddjurs eller Syddjurs kommune.

Erhvervslivet og virksomhederne vil kunne komme til at fremstå unikke og attraktive ift. arbejdskraftsbehovet og tiltrækning af nye virksomheder.

Projektet vil have et klart strategisk brandingmæssigt sigte, der starter i praksis (action learning), vi erfarer og vidensdeler, vi identificerer X-faktor egenskaber og værdier, der herefter kan være afsæt for den fremtidige kommunikation fra virksomheder, erhvervsaktører, kommuner, byer og områder. Se procesfiguren nedenfor.

Projektets målgruppe

  1. Djurslands virksomheder, her især ledere og kommunikationsansvarlige fra de arbejdskraftstunge virksomheder + 20 ansatte. Her vil 20 større virksomheder deltage direkte i kampagnen som værter og det forventes at 200 virksomheder vil deltage som besøgende i kampagnen.
  2. Borgere i Østjylland, der ønsker at arbejde og bosætte sig på Djursland. Her forventes 400 jobinteresserede i at deltage direkte i kampagneperioden.
  3. Virksomheder udenfor Djursland (Østjylland), der har behov for at flytte sin virksomhed/etablere sig
  4. Medarbejdere fra kommunernes Erhvervsafdeling og Arbejdsmarkedsafdeling
  5. Norddjurs og Syddjurs kommunalpolitikere og interesseorganisationer

Projektets aktiviteter

0. AFSTEMNING af PROJEKT

Juli

Der gennemføres en workshop med Syddjurs og Norddjurs kommune mhb. evt. at afstemme og justere projektets prioriteringer og tyngde

1. PLANLÆGNING og ORGANISERING

15. juni – 31. juli

Der etableres en Styregruppe for projektet med deltagelse fra Business Djursland, Radio ABC gruppen, to repræsentanter fra ”Netværket for Store Virksomheder”, Syddjurs Kommune (Erhvervsenheden) og Norddjurs Kommune (Erhvervsafd./Arbejdsmarkedsafd.)

Den koordinerende og planlæggende praktiske opgave udføres af Business Djursland. Kommunikationsopgaven vil gennemføres i tæt samarbejde med Radio ABC.

2. VISITATION af VIRKSOMHEDER

1. august – 31. august

Med henblik på at indgå i brandingkampagnen skal der visiteres min. 20 virksomheder, min. 10 fra Norddjurs Kommune og min. 10 fra Syddjurs Kommune.

3. KAMPAGNEPERIODEN

1. september – 31. oktober

Hos de 20 tilmeldte virksomheder vil der blive afholdt 20 åbne virksomhedsevents på en varighed af 2-3 timer. Den enkelte virksomhed vælger selv sit tema og historie, men skal være noget som kendetegner virksomheden og som de er stolte af. Det kunne fx være:

Et rummeligt arbejdsmiljø med plads til forskellighed

Særlige bæredygtige tiltag i produktionen eller distributionen

Energiløsninger baseret på grøn energi og samarbejdsaftale

 Alle virksomhedsevents henvender sig dels til jobsøgende, dels til andre virksomheder, der er interesseret i temaet og pågældende virksomhed.

4. BRANDING X DJURSLANDS ”LEARNING DAY”

Onsdag d. 13. november kl. 13.30-17.00 – på Pavillionen i Grenaa

Som afslutning på kampagneperioden vil der onsdag den 13. november 2024 blive afholdt en ”Learning Day”. Her vil der blive opsamlet på de mange erfaringer fra kampagnen.

Fortællingerne fra virksomhederne vil vi her i fællesskab ”koge ned” til en række kernefortællinger og værdier, der bliver den X-faktor Djursland vil brande sig på fremover, både internt og eksternt.

Alle læringspunkter og anbefalinger samles op og bearbejdes til fortsat anvendelse hos vore virksomheder. Dagen vil blive afviklet over 3-4 timer, vekslende mellem gruppesessioner og oplæg.

Radio ABC vil som noget helt specielt etablere en sendestation fra stedet, hvorfra der over dagen vil blive udsendt interviews fra deltagerkredsen.

Der forventes 150 deltagere, der afslutter dagen med fælles middag (deltagerbetalt).

5. ANBEFALINGER og EVALUERING

14. november – 31. december

De bearbejdede kernefortællinger og værdier vil sammen med branding anbefalinger blive udsendt til virksomhederne på Djursland via Nyhedsbreve fra Business Djursland og kommuner. Branding X Djursland-projektet vil blive evalueret af de deltagende virksomheder, hvor både form og udbytte vil blive evalueret. Umiddelbart efter arrangementet den 13.11 vil alle deltagere modtage et elektronisk evalueringsskema pr. mail. Herudover vil projektet også blive evalueret af alle involverede aktører og virksomhedsværter.

 

20 x virksomhedsevents

September:

Besøg hos Virksomhed: “Tema” – Program og tilmelding her: Link

Besøg hos Virksomhed: “Tema” – Program og tilmelding her: Link

Besøg hos Virksomhed: “Tema” – Program og tilmelding her: Link

Besøg hos Virksomhed: “Tema” – Program og tilmelding her: Link

Besøg hos Virksomhed: “Tema” – Program og tilmelding her: Link

Besøg hos Virksomhed: “Tema” – Program og tilmelding her: Link

Oktober:

Besøg hos Virksomhed: “Tema” – Program og tilmelding her: Link

Besøg hos Virksomhed: “Tema” – Program og tilmelding her: Link

Besøg hos Virksomhed: “Tema” – Program og tilmelding her: Link

Besøg hos Virksomhed: “Tema” – Program og tilmelding her: Link

Besøg hos Virksomhed: “Tema” – Program og tilmelding her: Link

Besøg hos Virksomhed: “Tema” – Program og tilmelding her: Link