infrastruktur

Infrastrukturgruppen

Gruppens medlemmer:

Allan Hougaard, VAM, Henrik Carstensen, Grenaa Havn, Lotta Sandgaard, Aarhus Airport, Elisabeth Lönne, Stena Line, Annemette Lyngby, Business Djursland, Bente Steffensen, Business Djursland/Aarhus Transport Group & Sebastian Konrad, Business Djursland.

Formål:

En koordineret, strategisk indsats for styrkelse af infrastruktur på Djursland med positiv effekt for hele Østjylland.

Hvorfor:

Trafikken på Djursland er stærkt stigende. Godstrafik fra området og videre ud i landet – især på baggrund af aktiviteter på området omkring Grenaa Havn og til/fra færgeforbindelsen med Stena Line mellem Grenaa og Halmstad. Cirka 37000 lastbiler bruger årligt den blå motorvej mellem Grenaa – og Halmstad og dermed A15. En trafik, der aflaster E45 og E20 for yderligere belastning. Stenas Lines fremtidige satsning på den tunge trafik, men en yderligere færge mellem Grenaa og Halmstad kan betyde cirka 30.000 lastbiler yderligere pr. år på vejnettet på Djursland.


Persontrafik til og fra Aarhus Airport. Lufthavnen er inde i en markant udvikling med forventet passagertal på 4 Mio i 2040.
Turismeerhvervet generer trafik, som forventes at stige i fremtiden. Bl.a. gennem udvikling og udbygning af såvel de større, som de mindre attraktioner.
Højt specialiserede serviceerhverv, der leverer ydelser såvel nationalt som internationalt, og har brug for optimal infrastruktur for at kunne sikre samfunds-kritiske erhverv kontinuert funktionsmulighed.

Baggrund:

Infrastrukturforliget har peget på konkrete investeringer i forbedring af infrastrukturen på Djursland – dog med en igangsættelse i 2031.

Mål:

1. Igangsættelse af udvidelserne af Rute 15 til 2+1 tidligere end 2031 samt arbejde for at udvidelsen sker hele vejen til Grenaa
2. Etablering af forbedret kollektiv forbindelse til Aarhus Airport. El-shuttle til Kolind bliver ekstra relevant, når halvtimesdrift i myldretiden etableres på Letbanen.

Hvordan:

1. Involvering af borgmestrene i Syddjurs og Norddjurs
2. Involvering af andre relevante organisationer og virksomheder
3. Kontakt til, involvering og interaktion med landspolitikere
4. Netværkskonference maj/juni med deltagelse af ministre og andre toppolitikere med indflydelse