Bestyrelseskandidater

Mangler din virksomhed en kandidat til bestyrelsen eller jeres advisory board?

Business Djurslands bestyrelseskandidater har alle gennemgået en formel bestyrelsesuddannelse, som sammen med deres erfaring, har kompetencerne og ambitionerne til at hjælpe din virksomhed videre.

Vores ambition er at understøtte små og mellemstore virksomheder på Djursland i at realisere vækstpotentiale.

Er du i tvivl om, hvilke kompetencer, der bedst kan hjælpe din virksomhed videre, så er du velkommen til at kontakte Kim Tange fra Business Help Team, som driver vores bestyrelsesnetværk.

Rikke Fusager Monrad
Rikke Fusager Monrad
Product Line Director, Spectronic Denmark A/S

Mine fem strategiske kompetencer er:

1. Samarbejde på tværs af kulturer og kompetencer og sikre fokus på fælles mål og fremdrift

2. Internationalisering – gennem salg og opkøb og heraf forskellige afrapporteringsformer

3. Ledelse – både nationalt og internationalt

4. Forretningsudvikling og salgsledelse – gennem direkte salg og via distributører globalt

5. Marketing og kommunikation – på dansk, engelsk og spansk

Inge Dorte Mandrup
Inge Dorte Mandrup
HR-chef on demand

Mine fem strategiske kompetencer er:

1. Sparring og coaching med direktion/ ejerleder ift. ledelsesopgaven

2. Ledelse og drift af den velkomponerede bestyrelse

3. Facilitering af strategiudvikling

4. Mobilisering og motivation af medarbejdere

5. Sikring af en forsvarlig organisation – herunder rekruttering, udvikling og fastholdelse af nøglemedarbejdere

Aage Dam
Aage Dam
CEO og partner i CNC Onsite A/S

Mine strategiske kompetencer er:

1. Udvikling af strategi så denne bliver fokuseret

2. Eksekvering af strategi og opfølgning

3. Sparring med ledelse

4. Internationalisering

Bo Nørregaard Jensen
Bo Nørregaard Jensen
Direktør, Viden Djurs

Mine strategiske kompetencer er:

1. Bidrage til interessentvaretagelse

2. Kunne tilpasse

3. Udvikle og retningssætte HSQE

4. Retningssætte CSR

5. Øge bundlinjen

Bente Højsgaard Steffensen
Bente Højsgaard Steffensen
Direktør

Mine strategiske kompetencer er:

1. Ledelse

2. Udvikling/innovation

3. Netværk

4. Teams

5. Salg – kommunikation

Annemette Lyngby
Annemette Lyngby
Chefkonsulent

Mine strategiske kompetencer er:

1. Ledelse på strategisk niveau – fra implementering til eksekvering

2. Kompetenceudvikling af medarbejdere, herunder finansieringsmodeller

3. Facilitering af strategiudvikling – og struktureret arbejdsprocesser

4. Skarphed på struktur – ledelse, innovation og medarbejderinvolvering

5. Stort erhvervsnetværk

Mads Petersen
Mads Petersen
Advokat

Mine strategiske kompetencer er:

1. Generationsskifte

2. Konkurs og rekonstruktionsbehandling

3. Køb og salg af virksomhed

4. Rolig/kynisk i udfordrende situationer

5. Bidrager med en god stemning i møder