Mangler du et bestyrelsesmedlem?

Udgangspunktet for at finde det rigtige bestyrelsesmedlem eller bestyrelsesformand, er at finde frem til hvilke kompetencer der vil give mest værdi for virksomheden. At afdække bestyrelsens kompetencebehov tager typisk udgangspunkt i hvad det er vi står over for og har brug for, samt ikke mindst de bestyrelseskompetencer der er brug for at lykkes med virksomhedens strategi. Når virksomheden har et billede af, hvilke bestyrelseskompetencer der er behov for, så find ud af hvilke af de kompetencer, der er behov for, der er spidskompetencer hos de nuværende bestyrelsesmedlemmer. De spidskompetencer, som bestyrelsen ikke har, er dem der mangler, og dermed får virksomheden et bud på de manglende kompetencer

Få hjælp til at finde bestyrelseskandidater

I kan som virksomhed også få hjælp til at finde bestyrelseskandidater. Afdække kompetencebehov m.m. Det vigtigste er, at I får den/de rette kandidater.

Kontakt Kim Tange der også faciliterer bestyrelsesnetværket. Mobil: 28590598, mail: kim@businesshelpteam.dk

Bestyrelseskandidater

Business Djurslands bestyrelseskandidater har alle gennemgået en formel bestyrelsesuddannelse, som sammen med deres erfaring, har kompetencerne og ambitionerne til at hjælpe din virksomhed videre.

Vores ambition er at understøtte små og mellemstore virksomheder på Djursland i at realisere vækstpotentiale.

Jørgen O. M. Laursen
Jørgen O. M. Laursen
Senior Vice President, Terma Aerostructures A/S

Mine fem strategiske kompetencer er:

1. Nærværende ledelse.

2. Strategi opbygning og eksekvering.

3. Turnaround – Profit maksimering

4. Optimering og cost out via Lean implementering, Digitalisering, Automatisering

5. End to end Supply Chain & Manufacturing.

Rikke Fusager Monrad
Rikke Fusager Monrad
Product Line Director, Spectronic Denmark A/S

Mine fem strategiske kompetencer er:

1. Samarbejde på tværs af kulturer og kompetencer og sikre fokus på fælles mål og fremdrift

2. Internationalisering – gennem salg og opkøb og heraf forskellige afrapporteringsformer

3. Ledelse – både nationalt og internationalt

4. Forretningsudvikling og salgsledelse – gennem direkte salg og via distributører globalt

5. Marketing og kommunikation – på dansk, engelsk og spansk

Inge Dorte Mandrup
Inge Dorte Mandrup
HR-chef on demand

Mine fem strategiske kompetencer er:

1. Sparring og coaching med direktion/ ejerleder ift. ledelsesopgaven

2. Ledelse og drift af den velkomponerede bestyrelse

3. Facilitering af strategiudvikling

4. Mobilisering og motivation af medarbejdere

5. Sikring af en forsvarlig organisation – herunder rekruttering, udvikling og fastholdelse af nøglemedarbejdere

Aage Dam
Aage Dam
CEO og partner i CNC Onsite A/S

Mine strategiske kompetencer er:

1. Udvikling af strategi så denne bliver fokuseret

2. Eksekvering af strategi og opfølgning

3. Sparring med ledelse

4. Internationalisering

Bo Nørregaard Jensen
Bo Nørregaard Jensen
Direktør, Viden Djurs

Mine strategiske kompetencer er:

1. Bidrage til interessentvaretagelse

2. Kunne tilpasse

3. Udvikle og retningssætte HSQE

4. Retningssætte CSR

5. Øge bundlinjen

Annemette Lyngby
Annemette Lyngby
Chefkonsulent

Mine strategiske kompetencer er:

1. Ledelse på strategisk niveau – fra implementering til eksekvering

2. Kompetenceudvikling af medarbejdere, herunder finansieringsmodeller

3. Facilitering af strategiudvikling – og struktureret arbejdsprocesser

4. Skarphed på struktur – ledelse, innovation og medarbejderinvolvering

5. Stort erhvervsnetværk

Mads Petersen
Mads Petersen
Advokat

Mine strategiske kompetencer er:

1. Generationsskifte

2. Konkurs og rekonstruktionsbehandling

3. Køb og salg af virksomhed

4. Rolig/kynisk i udfordrende situationer

5. Bidrager med en god stemning i møder