Udvalgets medlemmer

Vibeke Tuxen, Allan Hougaard og Annemette Lyngby. Der kan ad hoc inddrages andre deltagere

Udvalget er nedsat i foråret 2023. Kommissoriet er under udarbejdelse.

 

Opgaven

 

Mål frem til generalforsamlingen 2024

 

Møder & arbejdsdeling

Der gennemføres ca. fire fysiske/virtuelle møde om året. Sekretariatet indkalder til møder, forbereder en dagsorden med evt. oplæg og laver referater efter aftale.

Afrapportering