Udvalgets medlemmer

Vibeke Tuxen, Allan Hougaard, Annemette Lyngby og Ole Svit. Der kan ad hoc inddrages andre deltagere.

Udvalget er nedsat i foråret 2023.

Opgaven

Med udgangspunkt i Business Djurslands strategiske beslutning om at fokusere på grøn omstilling som afsæt for øget erhvervsudvikling og vækst på Djursland, skal Det grønne Udvalg (G-Udvalget) være med til at prioritere, konkretisere og handlingsgøre denne indsats. Arbejdet omfatter følgende:
• Prioritere og kvalificere aktiviteter for grøn omstilling. Aktiviteterne kan fx være arrangementer, fyraftensmøder målrettede specifikke brancher, sparringsforløb og netværksdannelse. Aktiviteterne afholdes gerne på virksomheder forskellige steder på Djursland
• Henvise medlemmer og andre virksomheder og samarbejdspartnere til relevante institutioner og aktører for bæredygtighed, rådgivning, puljer m.m.
• Skabe kontakt med andre aktører om grøn omstilling for virksomheder på Djursland.
• Sætte en politisk dagsorden ift. at fremme fokus på grøn omstilling som drivkraft og kultur for en sund og bæredygtig erhvervsudvikling på Djursland. Det kan være igennem henvendelser og dialog med politiske udvalg og interesseorganisationer.
• Samle virksomheder omkring rammevilkår for grøn omstilling i kommunerne.
• Kommunikere, at vi arbejder med bæredygtighed som en helhed og på mange fronter. Bidrage til at formidle og kommunikere de igangsatte aktiviteter.

Mål frem til generalforsamlingen 2024

1. Formidle og gennemføre aktiviteter for grøn omstilling med mindst 150 deltagere, heriblandt afholde 6 fyraftensmøder indenfor bæredygtigt byggeri.

2. Opsøge virksomheder på Djursland mhp. at styrke forretningsskabelse omkring grøn omstilling og udvikling, fx udvikling af nye produkter eller spildprodukt fra den ene som ressource for den anden.

3. Kommunikere:
a. udvikling i grøn omstilling på Djursland, fx gennem nyhedsbrevet.
b. Business Djurslands indsats for grøn omstilling til begge kommuner.

4. Styrke den grønne dagsorden i Business Djurslands øvrige netværk.

5. Styrke kommunernes arbejde med bæredygtighed. Fx

a. Sætte et møde op med de to kommuner om at forpligte sig på den grønne dagsorden med konkrete eksempler på potentialer. Fx invitere til markedsdialog med leverandørerne om den grønne omstilling eller bringe relevante aktører sammen.
b. Vise det forretningsmæssige behov for grøn omstilling på Djursland.

6. Samle virksomheder på Djursland omkring at formidle ønsker til bæredygtige rammevilkår fx på ren energi, bæredygtige udbudsvilkår fra kommunerne og at kommunernes rammevilkår er ens. Dette kunne være i samarbejde med DI Randers.

Møder & arbejdsdeling

Der gennemføres ca. 4 fysiske/virtuelle udvalgsmøder om året. Sekretariatet indkalder til møder, forbereder en dagsorden med evt. oplæg og laver referater efter aftale

Afrapportering

G-Udvalget giver til hvert bestyrelsesmøde en skriftlig status på planlagte og gennemførte forløb. Til årsberetningen fremstilles en samlet aktivitetsbeskrivelse.
Kommissoriet løber frem til generalforsamlingen 2024, hvorefter bestyrelsen beslutter sig for en forlængelse og tilpasning.