Formål

Business Djurslands formål er at skabe Vækst på Djursland og Udvikling for den enkelte virksomhed gennem udvikling af erhvervslivet på Djursland.

Det vil vi opnå ved at være erhvervslivets interesseorganisation, sparringspartner og videnscenter.

Vision

Et Djursland, hvor Vækst, Innovation og Netværk ses som bærende drivkræfter og kultur for erhvervslivet, på tværs af brancher og private og offentlige virksomheder.

Værdier

 • Igangsættende
 • Innovative
 • Synlige
 • Samlende

Business Djursland arbejder på 4 niveauer

Djursland

 • Branding – de gode erhvervshistorier og initiativer
 • Erhvervspolitisk talerør – til Kommuner, Region, Business Region Aarhus, Folketinget

Klynger

 • Afdække muligheder
 • Samle og etablere
 • Facilitere

Virksomheder

 • Netværk
 • Arrangementer, virksomhedsbesøg vidensdeling
 • Foredrag og studieture
 • Medlemskommunikation

Individet

 • Erhvervsrettet kompetenceudvikling
 • Afdækning, koordinering og udbud