Innovation- & iværksætterudvalget

Udvalgets medlemmer

Rasmus Henriksen, Sebastian Hellemann Konrad. Mads H. Dalsgaard (M Holding ApS) og Ole Svit. Der kan ad hoc inddrages andre deltagere

 

Opgaven

Med udgangspunkt i Business Djurslands strategiske beslutning om at fokusere på Iværksætteri og Innovation som afsæt for øget erhvervsudvikling og vækst på Djursland, skal I-Udvalget være med til at prioritere, konkretisere og handlingsgøre denne indsats. Arbejdet omfatter følgende:

  • Prioritere og kvalificere Iværksætteraktiviteter for Før-Iværksættere og Start-ups. Aktiviteterne kan fx være iværksætterforløb, sparringsforløb og netværksdannelse.
  • Sætte en politisk dagsorden ift. at fremme iværksætteres muligheder for at etablere sig på Djursland. Det kan være igennem henvendelser og dialog med politiske udvalg og interesseorganisationer.
  • Prioritere og kvalificere Innovationsaktiviteter for eksisterende virksomheder (vækst- og modne virksomheder). Aktiviteterne kan fx være innovationsforløb, sparringsforløb og netværksdannelse.
  • Sætte en politisk dagsorden ift. at fremme fokus på Innovation som drivkraft og kultur for en sund og bæredygtig erhvervsudvikling på Djursland. Det kan være igennem henvendelser og dialog med politiske udvalg og interesseorganisationer.
  • Være med til at formidle og kommunikere de igangsatte aktiviteter.

 

Mål frem til generalforsamlingen 2024

  1. Formidle og gennemføre iværksættermøder i både Syddjurs Kommune (8 stk) og Norddjurs Kommune (4 stk)
  2. Kommunikere indsatsen overfor både Syddjurs og Norddjurs Kommune
  3. Kommunikere udviklingen i antallet af nye CVR. nr. på Djursland
  4. Afdække og formidle behovet for innovationsstøtte via. møde med 5 større virksomheder – her fokus på innovationsprocesser og kultur
  5. Afdække og formidle behovet for teknologidrevet innovation, herunder formidling af Teknologisk Instituts kompetencer

 

Møder & arbejdsdeling

Der gennemføres ca. fire fysiske/virtuelle møde om året, der gerne afholdes på virksomheder forskellige steder på Djursland. Sekretariatet indkalder til møder, forbereder en dagsorden med evt. oplæg og laver referater efter aftale.

Afrapportering

I-Udvalget giver til hvert bestyrelsesmøde en status på planlagte og gennemførte forløb. Til årsberetningen fremstilles en samlet aktivitetsbeskrivelse. Kommissoriet løber frem til generalforsamlingen 2023, hvorefter bestyrelsen beslutter sig for en forlængelse og tilpasning.