Udvalgets medlemmer

Ole Svit, Ole Sørensen, Bente Steffensen, Daniel Dallerup og Lisa Mikkelsen. Der kan ad hoc inddrages andre deltagere

Udvalget er nedsat i foråret 2023 og har som hovedformål at stå for planlægning og afvikling af konferencen Made By Djursland i november 2023. Kommissoriet er under udarbejdelse.

 

Opgaven

 

Mål frem til generalforsamlingen 2024

 

Møder & arbejdsdeling

Sekretariatet indkalder til møder, forbereder en dagsorden med evt. oplæg og laver referater efter aftale.

Afrapportering