Business Djursland har det sidste år oplevet en større medlemsfremgang, og ønsker derfor at etablere en ny sekretærfunktion i sekretariatet.

Opgaverne vil fordele sig mellem administration/kontor og afvikling af arrangementer, herunder:

  • Medlemsregistreringer og medlemspleje
  • Udarbejde og udsende materiale til medlemmer/potentielle medlemmer
  • Udarbejde mødemateriale og mødereferater
  • Sekretær ved bestyrelsesmøder, udvalgsmøder og projektmøder
  • Digital arkivering og håndtering af data
  • Planlægge og koordinere arrangementer
  • Sørge for den praktiske afvikling af arrangementer

Vi forventer at du har god erfaring og en relevant uddannelse indenfor ovennævnte. Det kan fx være en kontor- eller handelsuddannelse. Du skal absolut være kunde- og serviceminded, god til samarbejde med andre, men også evne at kunne tage selvstændige beslutninger.

Du kommer til at arbejde tæt sammen med foreningens direktør, den kommunikationsansvarlige, forretningsudvalget og bestyrelsen.

Der er tale om en deltidsstilling på 2/5 og løn i henhold til HK overenskomsten.

Hvis ovennævnte lyder som noget for dig, så send os en ansøgning inden den 7. juni kl. 8.00 på E: kontakt@businessdjursland.dk .

Du er også velkommen til at kontakte direktør Ole Svit for yderligere oplysninger på enten M: 53386823 eller på Email: ole.svit@businessdjursland.dk

Business Djursland er en medlemsdrevet erhvervsforening, der dækker alle brancher og virksomheder på Djursland. Vi samarbejder med alle der deler vores vision for erhvervslivet på Djursland: Et Djursland, hvor Vækst, Innovation og Netværk ses som bærende drivkræfter og kultur for erhvervslivet, på tværs af brancher og private og offentlige virksomheder. Se www.businessdjursland.dk