Spændende indblik i Skovskolens historie og fremtidsplaner.

Under en smuk solnedgang åbnede Skovskolen Eldrupgård tirsdag d. 23. november dørene for et virksomhedsbesøg, hvor forstander Thomas Færgeman og driftschef Jens Henrik Heidemann gav de deltagende et spændende indblik i skolens historie, hverdag, uddannelser og fremtidsplaner.

Skovskolen er en del af Københavns Universitet og placeret midt i de storslået smukke Løvenholm Skove ved Auning. Skovskolen danner ramme om en række grønne uddannelser og efteruddannelser, og her uddannes praktikere og forvaltere på bl.a. ungdomsuddannelses-, erhvervsuddannelses- og ingeniøruddannelsesniveau, samt AMU-kurser, og skolens elever kan bl.a. uddanne sig til skov og naturteknikere, vildtforvaltere, naturformidlere og fra 2020 nu også skov- og landskabsingeniør. Læs mere om uddannelserne her.

De omkringliggende ’uddannelsesfaciliteter’ – altså Løvenholmskovene – er udover at være undervisningsskov, hvor eleverne kan øve sig med saven, også produktionsskov og står for 1 procent at årshugsten i Danmark. Løvenholmskovene udgør da også sin del af det 25% skovareal, vi har på Djursland – og medvirker dermed til at Djursland allerede opfylder det nationale mål.

Efter at være blevet taget godt imod med jægergryde i den opvarmede kåte og en god introduktion til skolen, fik vi en udendørs rundtur. Her kom vi undervejs forbi hundegårdene, hvor vildtforvalternes hunde nyligt har fået logi, og blev præsentereret for planer og tegninger for skolens nye permanente bygninger. Skolens håb er, at Løvenholmskovene kan forsyne det kommende byggeri, ligesom det er håbet at opgaven kan løftes lokalt.

Vi sluttede besøget med en god snak og skovrelaterede røverhistorier i plenum inden døre over en varm kop kaffe.

Tusind tak til Thomas Færgeman og Jens Henrik Heidemann for et super godt arrangement! Og ikke mindst deltagerne for at bidrage til dialog og debat med nysgerrighed og gode spørgsmål.

Business Djursland ser frem til at samarbejde yderligere med Skovskolen, bl.a. i regi af Kompetenceudvalget, hvortil Thomas og Jens Henrik fik en stående invitation