Hos Business Djursland, som har til huse overfor lufthavnen i Tirstrup, var mange gode kræfter samlet onsdag den 24. november.

Målet var fælles og enkelt: Hvordan bliver vi endnu bedre til at møde, servicere og samarbejde med virksomhederne?

Hvis en virksomhed i f.eks. Aarhus eller Randers overvejer at rykke teltpælene op og rykke til en anden kommune, skal alle aktører i Syddjurs være klar med de gode argumenter for at etablere sig hér. De kan f.eks. være: En infrastruktur i løbende opgradering, et stort, veluddannet arbejdskraftopland, attraktive byggegrunde og politiske målsætninger om at gøre det endnu bedre på erhvervsserviceområdet.

Dette drøftede en kreds af engagerede mennesker fra Syddjurs Kommune, Business Djursland og Erhvervshus Midtjylland onsdag den 24. november. Samarbejdet mellem aktørerne er for nylig styrket gennem denne møderække, hvor dagens møde var nr. 2. Formålet er at intensivere dialog og koordinering og blive endnu skarpere på, hvordan man i en fælles indsats styrker indsatsen og skaber en let tilgængelig, koordineret måde at møde virksomhederne på.

Når alle arbejder tæt sammen, fanger man vigtige tendenser og behov endnu hurtigere. Det kan være en virksomhedsejer, som går med tanker om at udvide, gerne vil flytte til større lokaler eller har brug for rådgivning. Business Djursland og Erhvervshus Midtjylland kan, når de har fat i nye virksomheder, fortælle om det, kommunen kan hjælpe med – og omvendt. Få, enkle indgange er også med til at gøre det nemt og enkelt for virksomhederne at få den rette hjælp.

Heine Carlsen, ny erhvervsplaymaker hos Syddjurs Kommune som også deltog på mødet, er endnu et eksempel på styrkelsen af området. Heine er bindeled mellem kommunens skoler, ungdomsuddannelser og erhvervsliv, og formålet er bl.a. at styrke elevernes muligheder for at komme på virksomhedsbesøg og i praktik hos det lokale erhvervsliv.

Syddjurs Kommune opslår desuden snart en helt ny stilling, hvor den rigtige kandidat bliver omdrejningspunkt for salg af kommunale erhvervsgrunde. Vedkommende, som skal have et salgsgen og sans for virksomhedernes mange behov, skal hjælpe, vejlede og gøre rejsen fra overvejelse til etablering i Syddjurs så smidig som muligt.

Business Djursland, Syddjurs Kommunes erhvervskonsulenter og medarbejdere fra Erhvervshus Midtjylland fortsætter møderækken og det tætte samarbejde.

Foto fra venstre mod højre:

Bente Steffensen, bestyrelsesmedlem i Business Djursland
Bo Kristensen, erhvervskonsulent i Syddjurs Kommune
Per Høj Jørgensen, Erhvervshus Midtjylland
Gunnar Sørensen, formand for udvalget for erhverv og beskæftigelse i Syddjurs Kommune
Heine Carlsen, erhvervsplaymaker i Syddjurs Kommune
Niels Bech Laursen, Erhvervshus Midtjylland 
Ole Svit, direktør for Business Djursland
Hanne Thonsgaard, chef for Ledelsessekretariatet i Syddjurs Kommune
Poul Møller, udviklingsdirektør i Syddjurs Kommune 

Gunnar Sørensen, Bente Steffensen, Hanne Tonsgaard og Poul Møller deltog i mødet den 24. november. De øvrige er faste deltagere i møderækken.