Bestyrelsen har efter nøje overvejelse, og i tæt dialog med forretningsudvikler Ole Svit, valgt at gennemføre omstrukturering af sekretariatet hen over sommeren.

Det indebærer, at sekretariatschef Henrik Jespersen er fratrådt sin stilling pr. 31. juli. Henrik overgår til en stilling som projektmedarbejder, og vi glæder os over fortsat at kunne nyde godt af Henriks kompetencer. 

Med henblik på at styrke kommunikation udad til og dialog med vore medlemmer, har vi valgt at indgå en samarbejdsaftale med Kari Baklund. Kari vil fremadrettet stå for udsendelse af nyhedsbreve, opdatering af hjemmeside mm.

I forbindelse med denne omlægning er det ligeledes indgået aftale med Ole Svit, således at Ole fremover vil fungere for direktør for Business Djursland med de dertil hørende ansvarsområder.

Vi glæder os over udviklingen, og ser frem til en fortsat styrkelse af Business Djursland, som hele Djurslands samlende Erhvervsnetværk.