Business Djursland har indgået en aftale med Dansk Produktions Univers, www.dpku.dk, der betyder at vi kan hjælpe fem produktionsvirksomheder videre ovenpå COVID19 udfordringerne. Tilbuddet dækker overfølgende:

1       Via genstartNU.dk programmet kan virksomheden få 50 timers hjælp til at gennemgå virksomheden og få specifik rådgivning inden for de områder, der er vigtigst for virksomheden lige nu efter corona-situationen.

2       En SMV – screening, hvor  virksomhedens processer bliver gennemgået, med efterfølgende forslag til optimering. Forslaget kan følges op af 20 timer rådgivning indenfor de(t) områder med størst udviklingspotentiale.

3       Hjælp til ansøgninger til relevante udviklingsprogrammer.

For begge tilbud gælder:

  • At det er uden omkostninger for virksomheden, andet end den selvfølgelige nødvendige involvering fra virksomheden.
  • At der etableres et basismedlemsskab hos DPKU på 2.500 kr. for 1-50 ansatte og 4.800 kr. for +50 ansatte.
  • At virksomheden tilkendegiver deres interesse inden den 1.9.2020

For yderligere informationer og besøgsaftale kontakt Ole Svit på M: 53386823 eller E: ole.svit@businessdjursland.dk