Får din virksomhed value for money?

Kom til morgenmøde i Bæredygtighedens Hus på Grenå Havn onsdag d. 23. september kl. 8.00 – 9.30

Ledelse og medarbejdere skal i dag hurtigt og smidigt kunne omstille sig til nye udfordringer.

Præcis derfor er det vigtigt at ejerledere, ledelse og medarbejder hele tiden udvikler sig og opnår kompetencer, som vil kunne aflæses på virksomhedens bundlinje.

I Danmark er der allerede skabt nogle gode økonomiske rammer for denne nødvendige udvikling.

En del virksomheder indbetaler til kompetencefondsmidler, men ikke alle bruger dem.

En kompetencefond er en fond, hvor arbejdsgivere årligt indbetaler et obligatorisk beløb for sine medarbejdere, der er omfattet af overenskomster. Dermed kan arbejdsgivere og medarbejdere søge refusion til kurser og uddannelse i den fond, hvortil der er knyttet et overenskomstforhold.

Betragt kompetencefondsmidlerne som nogle penge du har indsat i banken, men husk at hæve dem og brug dem på kompetenceudvikling og dygtiggøre dig og dine medarbejdere.

Ud over kompetencefondsmidler findes der er lang række af andre midler.

Det er mange penge der ligger og venter på at blive brugt.

Program:

Kl. 8.00 – 8.15 Direktør, Business Djursland, Ole Svit byder velkommen – Hvorfor er det vigtigt at Djursland har en god arbejdsstyrke.

Kl. 8.15 – 8.45 Chefkonsulent, Industriens kompetencefond, Finn Brøndum – Hvordan kan en virksomhed arbejde med strategisk kompetenceudvikling og hvilke økonomisk støtte findes der.

Kl. 8.45-9.00 Chefkonsulent, Erhvervsakademi Dania, Annemette Lyngby – Hvordan kan I bruge efteruddannelse som en kan understøtte den strategiske udvikling i virksomheden

Kl. 9.00 – 9.30 Dialog om behov for efteruddannelse – hvordan kommer vi videre med kompetenceudvikling på Djursland.

Afvikles i Bæredygtighedens Hus, Havnecentervej 1, 8500 Grenaa.

Tilmelding til: ole.svit@businessdjursland.dk senest d. 15. september 2020