– hvordan forebygger vi tomme butikker?

Kære butiksdrivende og andre interesserede i Syddjurs Kommune,

Syddjurs Kommune, Handel Syddjurs og Business Djursland inviterer alle med interesse for detailhandel til et fyraftensmøde, som vi holder torsdag den 1. oktober kl. 17.30 – 20.00 på Rønde Idrætscenter.

Temaet for fyraftensmødet er butiksudvikling og -genopretning. Det er et tema, der har stor relevans her på bagkanten af Coronakrisen, som har udfordret både de enkelte butikker og detailhandelen som helhed. Fyraftensmødet henvender sig især til indehavere af detailhandelsbutikker og andre, der driver erhverv i gadeplan. Vi har sammensat et program med tre spændende oplæg:

  • Rune Udi Jørgensen, tidligere forretningsudviklingschef i Hedensted Kommune vil med oplægget ”Butiksudvikling i øjenhøjde – praktikken i at redde og udvikle butikker” stille skarpt på udfordringer omkring forretningsudvikling og generationsskifte inden for detailhandelen
  • Michael Lynge Hansen fra Erhvervshus Midtjylland vil fortælle, hvorledes butiksdrivende kan benytte de gratis tilbud i programmet ”Early Warning”, når krisen kradser, og hvorledes man gennem en målrettet indsats kan vende udviklingen, inden det er for sent.
  • Ole Svit fra Business Djursland vil fortælle om et uddannelsesforløb rettet mod ejerledere og butiksansvarlige inden for detailhandelen, som udbydes i et samarbejde med Erhvervsakademi Dania.

Vi håber, at I har tid og lyst til at deltage i fyraftensmødet. Af hensyn til forplejningen er tilmelding nødvendig. Der er desuden begrænset deltagerantal på grund af covid-19, så hurtig tilmelding anbefales.

Tilmelding til workshoppen sker ved at sende en mail til erhvervsservice@syddjurs.dk. Der vil senere blive sendt en bekræftelse med det endelige program for dagen til de tilmeldte.