Mød Naturforsamlingshus.dk, som er én af medlemsvirksomhederne i Business Djursland.

Stifter og ejer, Henrik Mikkelsen har svaret på fem skarpe spørgsmål om virksomheden.

Hvordan lyder jeres elevatortale?
Vi arbejder for og med at forbedre mennesker trivsel. Vores tilbud til private fremmer individuel styrkelse af krop og sind. Vores virksomhedsportfolio fremmer lederes evne til at håndtere egen trivsel, og derigennem blive bedre til at fremme trivslen hos medarbejdere, og dermed økonomien i virksomhederne.

Vores slogans er bl.a.:  ”Fremtiden er mere mærkbar end målbar”og ”Man får hverken blomster eller mennesker til at gro, ved at råbe ad dem eller trække i dem”. Vores teori og praksis er grundlæggende baseret på fysisk bevægelse, naturen som helbredsfremmende ramme og relationsstyrke / Social Kapital. I øjeblikket er tendensen, at mennesker i både privat- og i arbejdslivet i høj grad er udfordrede af højt tempo og for stort fokus på effektivitet med stress som konsekvens.
Alle ved, at bevægelse er sundhedsfremmende. Der er stærk dokumentation for, at naturen har en direkte sundhedsfremmende effekt på mennesker. Det er i tillæg veldokumenteret, at en times betalt motion i arbejdstiden giver virksomhederne en forbedret performance pr. medarbejder samt markant reduktion i korttidssygefravær svarende til 300% af de investerede lønkroner. Det er altså hysterisk rentabelt at forebygge; frem for at behandle! Det vilde er, at stort set ingen virksomheder for alvor indtænker og implementerer en reel forebyggelseskultur!


Hvad betyder det, at I ligger på Djursland?
-Vi bruger aktivt Nationalpark Mols Bjerge, som fysisk ramme. Ikke alene fordi den nu én gang er her, men fordi den har kvalitet. Der findes naturligvis mange andre kvalitative naturområder på Djursland, som vi også bruger, hvis det passer vores kunder bedre! Natur er meget mere end natur. Vi ved, at kroppens sympatiske nervesystem (der hvor stress ”sidder”) beroliges i og af naturen! De store vidder i Mols Bjerge minder nogle steder om savannen i Østafrika. Og i og med at mennesket som vi kender udvandrede derfra, kan vores hjerner genkende netop det landskab. Overblik og mulighed for at identificere risici og farer, giver ro. Det kender vi også fra det at drive virksomhed. Bålet og den rislende bæk har også en akut beroligende effekt.

Fordi vores urhjerne ved, at en bæk er = frisk vand og et bål er = varme og mulighed for at tilberede mad. Altså: vi overlever. Yes! Nationalpark Mols Bjerge er et ”brand” og der er rigtig godt for min virksomhed. Nationalpark Mols Bjerge er kendt og anerkendt lokalt, regionalt og nationalt og det gavner, når jeg gerne vil sælge naturoplevelser og skabe trivsel, stabilitet og bedre performance med naturen som makker. Jeg skal hverken forklare eller forsvare, hvorfor Nationalparken er et godt sted!

Hvad glæder I jer over for tiden?
Jeg glæder mig over, at jeg kan få lavet aftaler med virksomheder, som gerne vil ud i naturen. En dag eller to, hvor det netop er samvær, oplevelse og trivsel, der er i fokus!

Hvad bøvler I med?
Det er lidt svært at få hul igennem til de store, lokale spillere. Både kommunalt og i regi af organisationer og virksomheder. Dels er det typisk de store offentligt finansierede og etablerede aktører, der samarbejder uden at skele til en lille, men kompetent og agil virksomhed som min. Dertil savner jeg en større villighed og nysgerrighed fra større lokale virksomheder og koncerner i forhold til at turde binde an med at bryde kulturelle mønstre, der vedrører en gentænkning af sundhed og trivsel inde i virksomhederne.

Hvad har corona betydet for jer?
På det overordnede plan forventer jeg, at Corona-pandemien er en fundamental gamechanger i forhold til at få virksomheder til at forstå, at forebyggelse helt generelt er altafgørende for at bremse ”det negative”! Det er nu åbenlyst, at den reelle bekæmpelse af én af de andre store epidemier: stress, kræver billig forebyggelse frem for dyr behandling! Det er nu… og vi kan godt! Lavpraktisk har Corona besværliggjort afviklingen af events. Omvendt hungrer folk efter naturevents akkurat nu. Og så har vi naturligvis mistet et par erhvervsarrangementer. Særligt fordi der har været medarbejdere som er i risikogruppen.

Lær Naturforsamlingshus.dk bedre at kende her