Se, hvordan medlemmerne af Business Djursland fordeler sig geografisk

I Business Djursland hører vi nogle gange fra Norddjurs , at vi mest er en forening for Syddjurs – og fra Syddjurs hører vi, at vi mest er en forening for Norddjurs…

Vi mener ikke, at nogle af udsagnene er rigtige. Her kan du se en oversigt, som vi har lavet over den geografiske fordeling af medlemmer af Business Djursland.

Der er en lille overvægt af medlemsvirksomheder i Syddjurs Kommune. Nok så interessant er det også, at 7% af medlemmerne har hjemme i kommuner uden for Djursland.
Grafen viser fordeling af medlemmer på byer. Grenaa står for hele 27% af medlemmerne i Business Djursland efterfulgt af Ebeltoft (19%), Rønde (15%) og Hornslet (8%).
Fordeling af medlemmer i Syddjurs kommune
Fordeling af medlemmer i Norddjurs Kommune
Fordeling af medlemmer uden for Djursland