Fremgang for både Nordjurs & Syddjurs kommuner på listen over kommunernes erhvervsvenlighed i år.

Syddjurs Kommune er hoppet 10 pladser op, imens Norddjurs er hoppet hele 19 pladser op på listen siden sidste år. I begge kommuner ønsker virksomhederne, at kommunen prioriterer arbejde med arbejdskraft og infrastruktur.

Hvert år laver Dansk Industri en undersøgelse af kommunernes erhvervsvenlig. Undersøgelsen dækker følgende hovedområder:

  • Overordnet erhvervsvenlighed
  • Arbejdskraft
  • Infrastruktur & transport
  • Uddannelse
  • Sagsbehandling
  • Grøn udvikling
  • Skatter, gebyrer og erhvervsarealer
  • Brug af private leverandører
  • Digitale rammer
  • Information & dialog med kommunen

7.915 virksomheder over hele landet har deltaget i undersøgelsen. Det er vigtigt at bemærke, at undersøgelsen ikke siger noget om, hvordan det faktuelt går med den økonomiske udvikling i en kommune, men hvordan virksomhederne oplever rammerne lige ud.

Der er 93 kommuner med i undersøgelse.

Vibeke Tuxen, formand i Business Djursland glæder sig over resultaterne; -Vi er glade for at se, at kommunernes øgede fokus på at udvikle erhvervslivet på Djursland, bærer frugt allerede. Specielt Norddjurs Kommune er blevet mere synlig i deres indsats overfor virksomhederne. Der er et stykke vej endnu, men en udvikling i den forkerte retning er vendt. På områderne uddannelse og infrastruktur kan Djursland ligger der et uudnyttet potentiale, som Business Djursland også vil give et stort fokus den kommende tid.

Syddjurs Kommune

Syddjurs kommune ligger nr. 70, imod en plads på nr. 80 sidste år. Syddjurs kommune ligger i top, når det gælder grøn udvikling (nr. 9) og uddannelse (nr. 28). I Syddjurs kommune har 71 virksomheder svaret på undersøgelsen. Besvarelserne repræsenterer minimum 1.916 private arbejdspladser i kommunen, hvilket svarer til 18 procent af den private beskæftigelse. Virksomhederne svarer, at de gerne vil have, at kommunen har fokus på især arbejdskraft og infrastruktur og transport.

Se tallene for Syddjurs Kommune her

Norddjurs kommune

Norddjurs ligger nr. 52, imod en plads som nr. 71 sidste år. Norddjurs kommune ligger i top, når det gælder grøn udvikling (nr. 13) og sagsbehandling (nr. 24). I Norddjurs kommune har 68 virksomheder svaret på undersøgelsen. Besvarelserne repræsenterer minimum 2.703 private arbejdspladser i kommunen, hvilket svarer til 26 procent af
den private beskæftigelse. Virksomhederne svarer, at de gerne vil have, at kommunen har fokus på især arbejdskraft og infrastruktur og transport.

Se tallene for Norddjurs kommune her

Se hele undersøgelsen her