– Bliv klar til nye tider og nye krav.

Branchen rykker sig. Følger du med?

Vi kan ikke blive ved med at bygge, som vi plejer. Bygningsreglementet kommer med nye krav til klimaaftryk allerede til nytår, og de store bygherrer har fokus på at genbruge materialer og bruge flere biobaserede byggematerialer som træ, halm og ålegræs.

Men hvordan gør vi det rent praktisk, så vi både bygger rigtigt, holdbart og fornuftigt?

Business Djursland inviterer til tre fyraftensmøder i efteråret 2022, hvor du bliver klogere på bæredygtigt byggeri i PRAKSIS. Møderne er målrettet håndværkere, rådgivere, entreprenører og bygherrer på Djursland.

Lær af andres viden og erfaringer om den praktiske omstilling i byggeriet, så du ved, hvad der skal til for at opfylde de nye krav og bruge nye typer materialer uden at lave fejl i konstruktionen. Der bliver også god tid til spørgsmål og netværk.

Torsdag 6. oktober klokken 15-17:
Sådan får vi CO2 aftrykket ned uden at gå ned på kvaliteten

  • Hvad betyder de nye klimakrav for byggeriets forskellige aktører, v/ Thilde Fruergaard Astrup, centerleder i VCBK. (Videnscenter om bygningers Klimapåvirkninger)
  • Kravene i Den Frivillige Bæredygtighedsklasse og fokus på den fossilfrie byggeplads, v/ Thilde Fruergaard Astrup, Bygninger og Miljø, Teknologisk Institut.
  • Praktiske erfaringer – En samtale med entreprenør, bygherre og testinstans fra et byggeri på Djursland, som lever op til Den Frivillige Bæredygtighedsklasse OG holder sig langt under de kommende klimakrav.

Klik for detaljeret program og tilmelding

Mandag 31. oktober klokken 15-17:
Byg til adskillelse og genbrug materialer i byggeriet

  • Hvad skal der til, for at vi kan genbruge flere mursten? Om kvalitetssikring og metoder. v/ Abelone Køster, Centerprojektleder/Murværk, Teknologisk Institut
  • Cirkulær økonomi i udbud. Hvad vil bygherrerne? Mød repræsentanter fra Syddjurs Kommune og Boligkontoret Århus i en samtale om deres erfaringer og visioner.
  • Praktiske erfaringer – en samtale med håndværkere, bygherrer og entreprenører, som allerede har erfaring med at genbruge materialer og bygge til adskillelse.

Klik for detaljeret program og tilmelding

Tirsdag den 29. november klokken 15-17:
Brug biomasse for klima og forsyningssikkerhed

  • En introduktion til brugen af træ i konstruktioner i etagebyggeri, og hvordan det bidrager til et mindre klimaaftryk – med udgangspunkt i EU-projektet Build-in-Wood. v/ Stine Lønbro Bertelsen, Teknologisk Institut.
  • Hvordan giver halm og andre biomasser i byggeriet mening for natur og klima, og hvordan bygger vi med dem? v/Lars Keller, EcoCocon Danmark.
  • Praktiske erfaringer – En samtale med et traditionelt tømrerfirma, der også er begyndt at bygge med halm. Og et nyt firma på Djursland, der vil revolutionere danskernes måde at bruge træ på.

Klik for detaljeret program og tilmelding

NB: Vi tager forbehold for ændringer i program og oplægsholdere