Du indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag d. 14. marts 2024.

Hvornår

Torsdag d. 14. marts 2024 kl. 16.45 – 19.30

Hvor

Lübker Golf // Lübker Lodge, Trent Jones Allé 3, 8581 Nimtofte

Program

Velkomst v/ formand Jørgen Laursen, Business Djursland
Oplæg om Lübker v/ direktør og ejer Carl Aage Nielsen, Lübker
Oplæg om Danish Golf Championship v/ direktør og ejer Flemming Astrup, EccoTour
Generalforsamling
Tapasbuffet og netværk

Tilmelding


Du kan tilmelde dig årets generalforsamling herunder. Business Djursland er vært for aftensmad efter generalforsamlingen, som kræver tilmelding senest d. 7. marts. Der er ingen frist for tilmelding til selve generalforsamlingen.

Dagsorden for generalforsamlingen

Dagsorden jf. vedtægterne:
1) Valg af dirigent
2) Formanden aflægger bestyrelsens beretning
3) Regnskabets aflæggelse og godkendelse
4) Budget og kontingent fremlægges og godkendes
5) Behandling af indkomne forslag
6) Valg af bestyrelse og suppleanter jf. vedtægterne
7) Valg af revisor
8) Eventuelt

Revideret regnskab 2023 kan downloades her.
Foreningens vedtægter findes på hjemmesiden her.

HUSK: Du skal have betalt dit medlemskontingent for 2024 for at have stemmeret på generalforsamlingen.
 
På valg

Medlemmer fra bestyrelsen, der er på valg:
– Allan Hougaard, VAM – genopstiller
– Annemette Lyngby, Erhvervsakademi Dania – genopstiller
– Karen Thingstrup, Karpenhøj Naturcenter – genopstiller
– Jørgen O. M. Laursen, Terma Aerostructures – genopstiller
– Rasmus Henriksen, Jysk Handi – genopstiller

Suppleanter på valg:
– Daniel I. Dallerup, Dansk Metal – genopstiller
– Bo N. Jensen, Viden Djurs – genopstiller

Har du et forslag, som generalforsamlingen skal behandle?

Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være indgivet til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen kan gøre indkomne forslag offentligt tilgængelige.
 
Send dit forslag senest på torsdag d. 29. februar til kontakt@businessdjursland.dk