Business Djursland ønsker større fokus på erhvervsudviklingen på Djursland. læs vores debatindlæg.

Erhvervslivet har længe været behandlet som et ‘stedbarn’ i lokalpolitik

Af: Ole Sørensen og Vibeke Tuxen, formand og næstformand i Business Djursland

Business Djursland ser gerne, at erhvervspolitik får et stærkere ståsted i lokalpolitik. Gerne ved nedsættelse af erhvervsudvalg i Norddjurs & Syddjurs Kommuner efter kommunalvalget

Bestyrelsen i Business Djursland opfordrer politikerne i begge kommuner til at arbejde for nedsættelse af et erhvervsudvalg i hver af de to kommuner. Et udvalg, der skal med i konstitueringsaftalerne på valgnatten og i gang med arbejdet allerede dagen efter kommunalvalget.

Erhvervslivet har længe været et behandlet som et ”stedbarn” i lokalpolitik. Det synes vi er ærgerligt, fordi der er mange perspektiver ved at sætte større fokus på det lokale erhvervsliv. Vi ser kun fordele ved et tætter samarbejde mellem erhverv og kommuner! Der kan komme meget godt ud af samtaler og et tættere samarbejde!

Der er masser af opgaver at tage fat på for et erhvervsudvalg. Vi mener, at nogle af disse emner, bør stå højt på listen over opgaver, der skal have mere opmærksomhed:

  • Samarbejde med erhvervsforeninger om vækst og udvikling af vores lokale erhvervsliv
  • Skarpere præcisering af erhvervsdrivendes akutte behov for arbejdskraft.
  • Skabelse af et sundt og spændende iværksættermiljø
  • Understøttelse af en grøn og bæredygtig erhvervsudvikling
  • Samarbejde med Visit Aarhus om at sætte en retning for oplevelsesøkonomien på Djursland
  • Samle erhvervslivet om at skaffe praktikpladser til erhvervsskolernes elever

Det er ikke ukendte opgaver, men vi oplever, at der ofres for lidt energi på dem, og at de mest huskes i skåltaler. Lad os ændre på det til gavn for både erhvervsliv og borgere.

Se vores debatindlæg i lokalavisen her