Se tilfredshedsundersøgelsen i sit fulde omfang her.

Nøglepunkter i vores tilfredshedsundersøgelse fra december 2023:

  • 82 besvarelser, som svarer til 25% af vore medlemmer. En meget høj besvarelsesproces, der kan betragtes som et udtryk for et stort ”ejerskab” til Business Djursland
  • Der tegnes et klart billede af, at vi bliver set som en erhvervsforening for alle brancher og størrelser på Djursland
  • Der efterspørges aktiviteter/arrangementer indenfor Bæredygtig Byggeri og AI. Generelt er der et ønske om at Business Djursland sætter fokus på alt, hvad der kan brande Djursland som et erhvervsaktivt område
  • Vi bliver bekræftet i at vores stærke fokus på facilitering af netværk er det rigtige. I den forbindelse foreslås at vi etablerer nye netværk ift. IT, grøn omstilling og salg/finans
  • Der bliver generelt tilkendegivet, at vi fortsat skal have et fokus på Djursland, og at vi skal sørge for at fremme erhvervssamarbejdet med og mellem Syddjurs og Norddjurs Kommune

Læs tilfredshedsundersøgelsen her (hent rapporten som PDF).