“Tættere erhvervssamarbejde = HANDLING og fremdrift på Djursland”

Første møde i Netværket for Store Virksomheder blev afholdt på Terma, mandag den 19. juni. Her mødtes 10 ledere af de større virksomheder for at drøfte, hvordan Djurslands erhvervsliv kan arbejde sammen om forskellige erhvervsmæssige temaer, til gavn for Djursland som helhed.

Deltagerne i netværket har stor opmærksomhed på, at de i fællesskab har løftekraften til at skabe forandringer for Djursland – både som et godt sted at drive virksomhed, men også et godt sted at arbejde og bo.

Der var bred enighed om behovet og emnerne: Infrastruktur, grøn omstilling og arbejdskraft. Deltagerne fik også et højaktuelt oplæg om Cyber Security fra Peter Sundeved Leufstedt (Terma).

Deltagerne i netværket

Deltagerne i netværket kommer fra følgende virksomheder: DS Smith Packaging Denmaro, Aarhus Airport, VAM, Scanpan, LTek, Kronopan, Djurs Sommerland, De danske spritfabrikker, Terma, Dania Erhverv.

Næste møde

Næste møde er hos L-Tek den 3. oktober fra 14.30-17.00. Interesseret i at deltage? – så skriv til kontakt@businessdjursland.dk