Business Djursland afholder ordinær generalforsamling d. 15. marts hos PR Electronics i Rønde.

I dag udsendes indbydelse til årets ordinære generalforsamling til alle medlemmer pr. mail. Tilmelding er kun nødvendig, hvis du gerne vil deltage i middagen efter generalforsamlingen. PR Eletronics er vært for middagen.

Hvornår
Onsdag d. 15. marts kl. 17.00 – 19.30

Du er velkommen til at møde op allerede kl. 16.30, og få en rundvisning på PR Electronics, hvor CEO Simon Bisbo viser rundt på virksomheden. Rundvisningen starter kl. 16.40.

Hvor
PR Electronics, Lerbakken 10, 8410 Rønde

Program

 • Velkomst
 • Rundvisning på PR Electronics v/ CEO Simon Bisbo
 • Generalforsamling
 • Netværk
 • Middag

Dagsorden jf. vedtægterne

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
 3. Regnskabets aflæggelse og godkendelse.
 4. Budget og kontingent fremlægges og godkendes.
 5. Valg af bestyrelse og suppleanter jf. vedtægterne

  Bestyrelsen:
  Ole Sørensen – På valg, genopstiller
  Bente Steffensen – På valg, genopstiller
  Vibeke Tuxen – På valg, genopstiller
  Sebastian Konrad – På valg, genopstiller

  Suppleanter:
  Bo Nørregaard Jensen – På valg, genopstiller
  Daniel I. Dallerup – På valg, genopstiller
 6. Valg af revisor
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Eventuelt

Har du et forslag, som generalforsamlingen skal behandle?
Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være indgivet til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen kan gøre indkomne forslag offentligt tilgængelige. Send dit forslag til ole.svit@businessdjursland.dk