Business Djursland afholdt ordinær generalforsamling d. 17. juni

Årets generalforsamling blev afhold i uformelle rammer hos Munkholm ZOO ved Balle. Der var knap 40 stemmeberettigede mødt frem.

Inden den formelle del fik vi et oplæg ved Lars og Milo Jørgensen, som fortalte om rejsen fra et rækkehus i Nordsjælland til en helt ny dagligdag på Djursland fyldt med dyr og nye udfordringer. Deres historie vakte både latter og beundring hos deltagerne.

Generalforsamlingen forløb udramatisk under kyndig ledelse af dirigent advokat Mette Haase Lindhardt. Som bekendt var både beretning, det reviderede regnskab og forslag til budget udsendt i god tid inden generalforsamlingen. Derfor valgte bestyrelsen at supplere årsberetningen med de strategiske indsatsområder, som bestyrelsen har valgt at arbejde med i de kommende år. Disse kan indrammes under følgende overskrifter: øget politisk opmærksomhed, nedsættelse af Infrastruktur-gruppe og øget indsats på netværksområdet.

Økonomien blev gennemgået af direktør Ole Svit, som kunne fortælle, at tallene er vokset i det forgangne år på grund af øget aktivitet. Årsberetning, regnskab og budget blev godkendt af generalforsamlingen.

De fire bestyrelsesmedlemmer på valg ønskede alle genvalg og blev valgt med klapslaver. Suppleanten ønskede også genvalg og blev ligeledes genvalgt med klapsalver. Ny suppleant valgt for et år er direktør for Viden Djurs Bo Nørregaard Jensen, som ligeledes blev valgt med klapsalver.

Efter en veloverstået generalforsamling var der smørebrød fra Hoed Kro, netværk med dyr og fodboldkamp på storskærm i aftensolen.

Link til referatet fra generalforsamlingen (PDF)