Business Djursland har d. 29. december 2023 afgivet høringssvar ift. etablering af fælles biogasanlæg. Inden har erhvervsforeningen afholdt møder med hhv. Djurslands Landboforening, investorkredsen, samt Djurs Sommerland.

Til Syddjurs Kommune
Att.: Plan og Udvikling
Stabrand, den 29. december 2023


Høringssvar ift. etablering af fælles biogasanlæg


Business Djursland har siden sidste høringsrunde haft møder med henholdsvis Djurslands Landboforening
og investorkredsen (Bdr. Thorsen I/S og Kosangas A/S), ligesom vi tidligere har talt med Djurs Sommerland.
Argumenterne for et lokalt forankret biogasanlæg fremstår tydeligt for et landbrug, der skal gennemføre en
markant grøn omstilling af deres produktion og produktionsmetoder. Argumenterne imod et industrielt
biogasanlæg, i den skitserede størrelse og tæt på Djurs Sommerland står tilsvarende klart.


Parterne står nu så stejlt overfor hinanden, at dialogen er stoppet. På den måde bevæger vi os ind i en
enten-eller politisk beslutning hos Kommunalbestyrelsen i Syddjurs Kommune. Uanset udfaldet af
beslutning, vil det komme til at efterlade et splittet Erhvervsliv på Djursland, som vi på ingen måde har brug
for. Både Turismeerhvervet og Fødevareerhvervet spiller nu og i fremtiden en stor rolle for Djursland, for
både beskæftigelsen og bosætningen. For at vende denne groende konfliktsituation, vil Business Djursland
pege på en anderledes procestilgang med et nyt perspektiv:


Fra et Syddjurs Kommune-perspektiv til et Djurslands perspektiv
Med den foreslåede placering har Syddjurs Kommune det formelle ansvar for sagsbehandlingen, og
projektet bliver derfor også anskuet med et Syddjurs Kommunes perspektiv. Området ligger på grænsen op
til Norddjurs Kommune, hvor leverandørkredsen i stort omfang kommer fra Norddjurs Kommune. Turismeog Oplevelsesbranchen i Norddjurs Kommune er i allerhøjeste grad påvirket af den mulige løsning. De 2
kommuner har på mange områder et samarbejde, og har da også for mange år siden etableret Djurslands
Udviklingsråd (DUR). DUR har netop til formål at gribe og drøfte udviklingsmuligheder i fællesskab, så der
kan danne sig en fælles strategi på området/indsatsen.


Fra en modsætningsforståelse til en koblingsforståelse
Forskellige interesser og positioner står og blokerer for en optimal løsning, hvor Djursland både kan få et
eller flere biogasanlæg og samtidig sikre den fortsatte Turismeudvikling. Der er lige nu udelukkende fokus
på, hvad der skiller parterne, og ikke på hvad der kunne bringe parterne sammen. Vi vil derfor opfordre til
en mere samskabende proces, hvor aktørerne og interessenterne i højere udstrækning bliver inddraget i
løsningsmodeller. For at dette skal kunne lade sig gøre, er det nødvendig at gennemføre en langt mere
direkte involverende proces, herunder at begge kommuner også tager ejerskab og også lederskab på denne
proces.


Djursland har fortsat brug for et velfungerende Turisme- og Oplevelseserhverv, men også en grøn og
sammenhængende energiforsyning. Der må og bør kunne være plads til begge dele på Djursland, uden at
man ”træder hinanden over tæerne”.


På vegne af
Bestyrelsen for Business Djursland
v/ direktør, Ole Svit
ole.svit@businessdjursland.dk