På Walk n’ Talk i Grenaa nåede deltagerne tre virksomhedsbesøg på to timer

Vi var 11 deltagere, som på to timer kom rundt til Grenaa Hydraulik, Frederiksen/Paustian Snedkeri og De Danske Gærfabrikker.

Vejret var frisk, tørt og helt perfekt til denne lidt anderledes type netværksarrangement, hvor der er frisk luft og højt tempo på programmet. Deltagerne mødte også op med en super energi og bidrog til en god og behagelig stemning.

Programmet startede hos Grenaa Hydraulik, hvor vi blev inddelt i to grupper, hvorefter vi besøgte hhv. Grenaa Hydraulik og Frederiksen/Paustian i to omgange. Derefter samledes gruppen hos De Danske Gærfabrikker til kage og kaffe.

Hovedpointer fra oplæg

Hos Frederiksen / Paustian tog administrationschef Claus Tjørnelund i mod os. Han fortalte om de unikke produkter, som produceres for en snæver  og stabil kundekreds, på de 4500 m2 på Energivej, hvor der er 25 medarbejdere ansat. Vi fik indblik i produktionen og de praktiske udfordringer der er forbundet hermed, samt hvordan man har løst med tiltag og investeringer.

Direktør Frederik Brandstrup tog i mod hos Grenaa Hydraulik og fortalte om en spændende dagligdag, hvor to dage aldrig er ens, præget af komplicerede udviklingsprocesser og -projekter med mange faglige snitflader – og hvor der ofte skal træffes svære valg.

Hos De Danske Gærfabrikker var fabriksdirektør Michael Vinge og logistikchef Gert Fogh klar med et oplæg, som gav anledning til en bred snak om de udfordringer Covid-19 har sat på virksomhedens dagsorden.

De tre værter var alle oplagte og gav på vidt forskellig måde et superinteressant indblik i hverdagen i Grenaa med spændende udviklingsperspektiver og aktuelle udfordringer. På trods af at de befinder sig i vidt forskellige brancher, var der alligevel en klar rød tråd på tværs af deres oplæg. Fælles var, at de udfordringer, som Covid-19 har medført – med bl.a. stigende priser på komponenter/råvarer og usikre leveringstider – alle steder tackles med stor omstillingsparathed og stærke relationer til deres primære kunder og leverandører.