Taletid hos Transportudvalget

Fokus på bedre infrastruktur: Forslaget om en 2+1 udvidelse af A15 hele vejen til Grenaa fik taletid på Christiansborg tirsdag d. 24. oktober.

Sammen med borgmestrene Michael Stegger Jensen (Syddjurs Kommune), Kasper Bjerregaard (Norddjurs Kommune) og adm. direktør Henrik Carstensen (Grenaa Havn) deltog formand for Business Djursland Jørgen Laursen i foretræde for Folketingets Transportudvalg

Behovet for bedre infrastruktur anerkendt

Til foretrædet fik vi mulighed for at fremkomme med vores ønsker til den fremtidige infrastruktur på A15, og vores argumenter relateret hertil, som blandt andet både skal understøtte den tunge transport, pendlere og turismen.

Transportudvalget tilkendegav, at de bestemt har bidt mærke i det store behov for en udvidelse af A15, og at investeringen derfor er med på deres liste, når fremtidige midler skal fordeles. De fire repræsentanter fra Infrastrukturgruppen gjorde det klart for Udvalget, at vi også står klar, hvis der skulle opstå muligheder for at søge i tilbageløbsmidlerne.

Infrastrukturgruppen kæmper videre

Infrastrukturen på Djursland har længe været et højt prioriteret indsatsområde i Business Djursland, hvorfra Infrastrukturgruppen er udsprunget. Læs mere om Infrastrukturgruppen her.

Foruden foretrædet stod Infrastrukturgruppen desuden bag den vellykkede Infrastrukturkonference i Aarhus Airport tilbage i maj, hvor blandt andet Finansminister Nicolai Wammen deltog. Læs mere om konferencen her.

Business Djursland vil fortsat kæmpe videre for sagen!

Baggrund

Formål:
En koordineret, strategisk indsats for styrkelse af infrastruktur på Djursland med positiv effekt for hele Østjylland.

Baggrund:
Infrastrukturforliget har peget på konkrete investeringer i forbedring af infrastrukturen på Djursland – dog med en igangsættelse i 2031.

Mål:

1. Igangsættelse af udvidelserne af Rute 15 til 2+1 tidligere end 2031 samt arbejde for at udvidelsen sker hele vejen til Grenaa

2. Etablering af forbedret kollektiv forbindelse til Aarhus Airport. El-shuttle til Kolind bliver ekstra relevant, når halvtimesdrift i myldretiden etableres på Letbanen.