Infrastrukturgruppen kæmper for Djursland

Infrastruktur er et væsentligt indsatsområde for Djursland.

Business Djursland har igennem længere tid arbejdet aktivt sammen med lokale virksomheder på Djursland og de to kommuner på Djursland om udvikling af infrastrukturen. Fokus er på en udbygning af vejnettet, så vi får en 2+1-vej fra Grenaa til Aarhus.

Netop dette var emnet for den konference, som blev afholdt i Aarhus Airport i starten af maj måned. Læs mere om konferencen her

Arbejdet er forsat i gang, og i sidste uge mødtes repræsentanter for både erhverv og kommuner, for at planlægge det videre forløb i arbejdet.