Infrastruktur er et væsentligt indsatsområde for Djursland.

Business Djursland har igennem længere tid arbejdet aktivt sammen med lokale virksomheder på Djursland og de to kommuner på Djursland om udvikling af infrastrukturen. Fokus er på en udbygning af vejnettet, så vi får en 2+1-vej fra Grenaa til Aarhus.

Netop dette var emnet for den konference, som blev afholdt i Aarhus Airport i starten af maj måned. Læs mere om konferencen her

Arbejdet er forsat i gang, og i sidste uge mødtes repræsentanter for både erhverv og kommuner, for at planlægge det videre forløb i arbejdet.

Øverst fra venstre: Jørgen Laursen, TERMA/Business Djursland, Annemette Lyngby, Business Djursland, Bente Steffensen, Business Djursland/Aarhus Transport Group, Fællesforvaltningsdirektør i Norddjurs Kommune Kim Bruun Nielsen og Sanne Attermann, chef for Teknik & Miljø i Syddjurs Kommune.

Siddende fra venstre: Lotta Sandgaard, Aarhus Airport, borgmester i Syddjurs Kommune Michael Stegger, borgmester i Norddjurs Kommune Kasper Bjerregaard og Henrik Carstensen, Grenaa Havn