To modtagere af årets Innovationspris

To virksomheder blev i år kaldt på scenen til Made by Djursland for at modtage Innovationsprisen! Tillykke til Grenaa Varmeværk og Trustrup-Lyngby Varmeværk.

Valget er truffet hos bestyrelsen for Business Djursland, og for første gang gives Innovationsprisen til 2 virksomheder på Djursland, der begge er værdige modtagere af prisen.

Priserne, som var kunst fra Glas i Ebeltoft, var sponsoreret af Djurslands Bank og blev overrakt af Erhvervsdirektør Ronnie Kristensen.

Direktør Ole Svit, Business Djursland, læste følgende fra indstillingen af de to prismodtagere:

Grenaa Varmeværk a.m.b.a.

Grenaa Varmeværk (på dagen repræsenteret ved direktør Søren Gertsen) har siden 2014 gennemført en radikal transformation af deres varmeforsyning, sådan at de i dag fremstår som et ”Grønt Varmeværk” med anvendelse af CO2 neutrale energikilder og et energieffektivt anlæg. Der er etableret både solvarme- og solcelleanlæg, smukt placeret midt i det nordlige industriområde – det er eksemplarisk. Der er også etableret et biomasseanlæg og en stor akkumuleringstank. Store investeringer er foretaget, samtidig med at driften hele tiden er blevet optimeret og trimmet. Grenaa Varmeværk kan også være stolte af at være den 5. billigste fjernvarmeværk i DK (blandt 380). Dette har kun kunnet lykkedes grundet en stærk og visionsrig strategi, og et godt samspil mellem bestyrelse og ledelse. Der er allerede sat nye mål for den nære fremtid, og Grenaa Varmeværk viser i den grad vejen i den grønne omstilling. Vi kan alle være stolte af Grenaa Varmeværk.

Tillykke med prisen, Søren!

Trustrup-Lyngby Varmeværk a.m.b.a

(TLV Varmeforsyning repræsentaret ved direktør Michael Melgaard Christensen). Kan et andelsbaseret forsyningsselskab være markedsorienteret og innovativ? – Ja, det har man hos TLV Varmeforsyning i den grad bevist! I dag drifter TLV 10 lokale varmeværker og 4 vandværker på Djursland + nu også 3 nye varmeværker i Randers Kommune, med i alt 19 ansatte. I har formået at udvikle et stærkt organisatorisk set-up med de nødvendige spidskompetencer i huset, dette uden at miste den lokale forankring og den lokale mission. Med jeres klare vision om at kunne trække den grønne omstilling af jeres varmeværker igennem elektrificering, fremstår I som rollemodeller både for jeres branchesektor og andre brancher. Den teknologiske anvendelse af varmepumper og akkumuleringstanke, kombineret med vedvarende energi fra vind og sol er unik og en fremtidssikring af en stabil og billig energiforsyning. Lokalt produceret og Lokalt forbrugt! I har her også bevist vigtigheden af at kunne samarbejde med eksterne energiaktører, når en større teknologisk forandring skal gennemføres. I har en klar bevidsthed om, hvad I kan og skal være gode til! Vi kan alle være stolte over TLV Vameforsyning.

Tillykke med prisen, Michael!

Kriterier for tildeling af Innovationsprisen:

  • Prisen går til en virksomhed/organisation beliggende på Djursland
  • Prisen går til en virksomhed, der har gennemført nogle ekstraordinære udviklingstiltag, og på den måde været med til at markere et innovativt erhvervsliv på Djursland
  • Prisen tildeles også en virksomhed, der repræsenterer årets valgte tema