Business Djursland har taget temperaturen hos medlemmerne!

Se tilfredshedsundersøgelsen i sit fulde omfang her.

Nøglepunkter i vores tilfredshedsundersøgelse fra december 2023:

 • 82 besvarelser, som svarer til 25% af vore medlemmer. En meget høj besvarelsesproces, der kan betragtes som et udtryk for et stort ”ejerskab” til Business Djursland
 • Der tegnes et klart billede af, at vi bliver set som en erhvervsforening for alle brancher og størrelser på Djursland
 • Der efterspørges aktiviteter/arrangementer indenfor Bæredygtig Byggeri og AI. Generelt er der et ønske om at Business Djursland sætter fokus på alt, hvad der kan brande Djursland som et erhvervsaktivt område
 • Vi bliver bekræftet i at vores stærke fokus på facilitering af netværk er det rigtige. I den forbindelse foreslås at vi etablerer nye netværk ift. IT, grøn omstilling og salg/finans
 • Der bliver generelt tilkendegivet, at vi fortsat skal have et fokus på Djursland, og at vi skal sørge for at fremme erhvervssamarbejdet med og mellem Syddjurs og Norddjurs Kommune

     Foreningernes nytårsforsæt: Værdiskabende samarbejde

     Derefter tog Mette Lindhardt, formand Erhverv Grenaa, og Jørgen Laursen, formand Business Djursland, hul på det overordnede fælles nytårsforsæt, som de to erhvervsforeninger har for 2024: At skabe værdi for medlemmerne ved et øget samarbejde. Der er allerede lagt an til flere fælles arrangementer i år, bl.a. et sommerarrangement og en infrastrukturkonference.

     De top strategiske prioriteter (nytårsforsæt) hos Business Djursland i 2024 vil være:

     • Fortsat fokus på de 9 succesfulde netværk
     • Fortsat tilvækst i medlemstal (stigning på 16% i 2023)
     • Fortsat fokus E20 1+2 hele vejen til Grenaa
     • Fortsat fokus på Grøn omstilling
     • Tilsikre gode rammevilkår for Djurslands virksomheder – i tæt samarbejde med kommunerne og virksomheder

     Jørgen Laursen løftede herefter sløret for et udpluk fra tilfredshedsundersøgelsen, der i november og december måned er gennemført blandt Business Djurslands medlemmer. Her kunne han ”afsløre” at der er meget stor tilfredshed med foreningens arbejde ind i det politiske lag i de to kommuner. Tilfredshedsundersøgelsen tegner overordnet set et klart billede af, at foreningen betragtes som en erhvervsforening for alle brancher og størrelser på Djursland.

     (Tilfredshedsundersøgelsen i sin fulde længde kan læses her.)

     Begge foreninger ser frem mod et år præget af temaer som ESG, AI samt bæredygtig ledelse, og de to formænd pointerede, at man ønsker at udnytte de fælles snitflader i endnu højere grad end tidligere.

     Workshop og deling af nytårsforsæt og intentioner

     Temaet for nytårskuren var nytårsforsæt. Deltagerne blev derfor indbudt til at se fremad sammen og dele de emner der fylder hos den enkelte virksomhed i 2024, samt udforske om nogle emner går på tværs og binder sammen. De varme emner var bl.a. rekruttering og fastholdelse, grøn omstilling, ESG, m.fl. Alle deltagere kom til orde og gik ind i udfordringen med engagement og gejst. I løbet af den næste tid vil Business Djursland bearbejde inputtet, og deltagerne modtager opsamlingen fra workshoppen på mail.

     Efter deltagerne havde delt ud af deres intentioner, kom skuespiller Lasse Ljungholm med et inspirerende indspark omkring vaneændringer, hvor deltagerne bl.a. blev introduceret for Jeg Er Nederen-trekanten, SMOK-modellen og Jeg Er Sgu OK-trekanten. Han delte her sine tips til, hvordan man forøger sine chancer for at ruske i indgroede rutiner, når vilje og disciplin ikke er nok: En vedholdende men nænsom tilgang og opbakning fra nærmeste omverden.

     To lokale virksomheder blev hyldet med flotte priser

     Mette Lindhardt uddelte Erhverv Grenaa PRISEN, en skulptur lavet af kunstner Bjørn Kromann-Andersen. Det var værten direktør Esben Møller, HSM Industri, der modtog prisen som en anerkendelse for virksomhedens indsats inden for ESG, lærlinge og social bæredygtighed. Stort tillykke med prisen til HSM Industri.

     Business Djurslands Erhvervspris fra det familieejede glasværksted PUST blev overrakt af Jørgen Laursen til en af Djurslands gazellevirksomheder fra 2023, Anette Kjær & Sønner. I begrundelsen for tildelingen blev nævnt virksomhedens fokus på en i høj grad familiepræget tilgang til især virksomhedens ansatte. Anette Kjær & Sønner udmærker sig i deres branche med deres enestående indsats inden for bæredygtighed – både den grønne og den sociale. Det var direktør Anette Kjær med Flemming Kjær, Kristine Hejgaard samt Chris Lyman, som repræsenterede virksomheden. Stort tillykke med prisen til Anette Kjær & Sønner!

     En super start på året!

     Hele vejen igennem var der en livlig snak omkring de 16 borde, og ambitionerne for erhvervet på Djursland er i dén grad i den høje ende!

     Business Djursland og Erhverv Grenaa vil hver især gøre vores til at understøtte virksomhederne på Djursland i deres målsætninger.

     TUSIND TAK til HSM Industri for formidabelt værtskab!

     Vi ønsker alle et fantastisk 2024!