Stigning i kontingentsatser

Medlemmerne vedtog på Generalforsamlingen i marts 2023 en kontingentstigning for samtlige satser. Det er første gang foreningen tilpasser kontingentsatserne siden stiftelsen i 2017.

Kontingentstigning i forhold til virksomhedstype/-størrelse

Foreninger / Private: Kontingent stiger fra 1.000 DKK til 1.100 DKK.

Enkeltmandsvirksomheder & virksomheder med 1-4 medarbejdere: Kontingent stiger fra 1.500 DKK til 1.650 DKK.

Virksomheder 5-9 medarbejdere: Kontingent stiger fra 4.000 DKK til 4.400 DKK.

Virksomheder 10-49 medarbejdere: Kontingent stiger fra 6.000 DKK til 6.600 DKK.

Virksomheder 50+ medarbejdere: Kontingent stiger fra 8.000 DKK til 8.800 DKK.

NB: Kontingentsatserne fra og med 2024 svarer til en stigning på + 10% sammenlignet med 2023 for samtlige medlemskategorier.