Skyd 2024 grønt i gang

Er du på vej mod en grønnere omstilling i det kommende år? Måske oplever du allerede virkningen af de nye grønne lovkrav, så det nu er tid til at tænke grønnere og mere bæredygtigt?

Økonomi, finansiering og manglende viden kan stå i vejen, selv for dem med de bedste hensigter om at skabe en mere bæredygtig fremtid. Men fortvivl ikke, der er hjælp at hente.

Der er åbent for ansøgninger til to tilskudsordninger:

SMV:Grøn

Har din virksomhed brug for nye investeringer og eller rådgivning på vejen mod grøn omstilling og cirkulær økonomi? SMV:Grøn er en voucherordning, hvor din virksomhed kan søge om tilskud til investeringer, rådgivning eller en kombination heraf – med det formål at komme videre på den grønne rejse mod at reducere ressourceforbrug og affaldsmængder.

Læs mere her.

Har din virksomhed i stedet brug for nye kompetencer, færdigheder og viden på vejen mod jeres grønne omstilling? Så er det SMV:Grønne Kompetencer du skal ansøge indenfor.

SMV:Grønne Kompetencer

Har din virksomhed brug for nye kompetencer, færdigheder og viden på vejen mod grøn omstilling? Gennem målrettede kompetenceløft klæder SMV:Grønne Kompetencer medarbejdere, ledelse og bestyrelse på til at løfte de strategiske beslutninger, konkrete nye opgaver og EU-krav, der følger med den grønne omstilling.

Læs mere her.