Direktør i Business Djursland, Ole Svit, er pr. 16. januar 2024 indtrådt i Dialogforum for Intergration som repræsentant for Business Djursland de næste to år. Her skal han være med til at kvalificere den samlede kommunale integrationsindsats i Norddjurs Kommune.

Business Djurslands deltagelse er særligt væsentlig i forhold til foreningens strategiske fokus på arbejdskraft.

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 9. december 2014 at etablere Dialogforum for Integration.

Dialogforum for Integration har til opgave at kvalificere den samlede kommunale integrationsindsats ved på et overordnet plan at beskæftige sig med emner og temaer, som vedrører integrationsindsatsen. Forummet består af 13 medlemmer, der sidder for en 2-årig periode, med undtagelse af medlemmet fra Kommunalbestyrelsen, der sidder for en 4-årig periode.

Medlemmer af Dialogforum for Integration 2024/2025

 • Medlem Christina Stenumgaard Lind, repræsentant fra Viden Djurs (tidl. VUC Djursland)
 • Medlem Nana Højlund Corfitz, repræsentant fra De faglige organisationer; FOA
 • Medlem Kai Hansen, repræsentant fra Fritidsrådet
 • Medlem Aleksander Myrhøj, repræsentant fra Kommunalbestyrelsen
 • Medlem Ole Svit, repræsentant fra Business Djursland
 • Medlem Laila Charlotte Jensen, repræsentant udpeget af kommunalbestyrelsen
 • Medlem Alice Brask, repræsentant udpeget af kommunalbestyrelsen
 • Medlem Merima Sadzak Haumand, repræsentant med flygtninge- eller indvandrerbaggrund
 • Medlem Christina Stenumgaard Lind, repræsentant med flygtninge- eller indvandrerbaggrund
 • Ingen opstillet – repræsentant med flygtninge- eller indvandrerbaggrund
 • Ingen opstillet – repræsentant med flygtninge- eller indvandrerbaggrund
 • Medlem Anna Nathalie Aissa, repræsentant med særlig praktisk og/eller faglig indsigt; Job & Sprog Djurs
 • Medlem Anne Martinus Illeborg, repræsentant med særlig praktisk og/eller faglig indsigt; Skoleleder, Auning Skole

Suppleanter til Dialogforum for Integration 2024/2025

 • Suppleant Eike Boysen, repræsentant fra Uddannelsesinstitutionerne; Grenaa Gymnasium
 • Suppleant Tinne Christiansen, repræsentant fra De faglige organisationer; FTF/BUPL