DI undersøger: Er din kommune erhvervsvenlig?

 

DI undersøger igen i år den lokale erhvervsvenlighed i kommunerne. Dette sker på baggrund af virksomhedernes egne bud på, hvordan de oplever bl.a. sagsbehandling, trafikforhold, samt den dialog, de har med kommunen. Er du blevet inviteret af DI til at svare på undersøgelsen? Så opfordrer vi dig til styrke analysen med din besvarelse og dermed skabe et godt fundament for den lokale interessevaretagelse.

DI undersøger lokal erhvervsvenlighed

I løbet af slutningen af marts og starten af april sendte Dansk Industri spørgeskemaer ud til over 44.000 virksomheder, som dækker de brancher, som vi repræsenterer i DI. DI’s medlemskreds dækker bl.a. virksomheder inden for brancherne industri, byggeri og transport. I spørgeskemaet bliver der spurgt ind til virksomhedernes tilfredshed med sagsbehandlingen, jobcentrene, infrastruktur og andre områder, der er relevante for erhvervslivet.

Deltag i Dansk Industris undersøgelse

De virksomheder der er medlemmer af Dansk Industri får spørgeskemaet digitalt i deres indbakke, og de virksomheder, der ikke er medlemmer får spørgeskemaet fysisk i deres postkasse. DI har hyret Epinion til at følge op på udsendelserne ved at ringe rundt til virksomheder der ikke har svaret.

DI har lavet undersøgelsen siden 2010 og formålet er at blive klogere på, hvordan det står til i de enkelte kommuner og at skabe opmærksomhed om vilkårene for virksomhederne. Svarene fra spørgeskemaet bliver samlet ind i løbet af foråret, og suppleres med en række statistiske data. De to elementer vægtes ligeligt. Den samlede analyse offentliggøres i starten af september.

Det tager kun 5-10 minutter at udfylde spørgeskemaet, og ved at udfylde det er du med til at styrke analysen og skabe et stærkt fundament for den lokale interessevaretagelse – både for dig selv og dine kolleger i andre virksomheder i dit lokalområde.

Hvis du har nogle spørgsmål til undersøgelsen kan du skrive til konsulent Emil Strand på emst@di.dk