Efterskoleelever booster lokale virksomheder

  1. klasse på Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole, også kaldet Studie 10, har i april-maj måned afviklet et ”virkelighedsnært” projekt kaldet Boost Virksomheden.

Samarbejde mellem lokale virksomheder og efterskole

Tidligere på året havde Business Djursland hjulpet efterskolen med at etablere kontakt til de i alt otte lokale virksomheder, der deltog i projektet som casevirksomheder for elevernes projektarbejde.

Casevirksomhederne har hver især formuleret en problemformulering, taget imod 1-3 hold fra efterskolen og været vært for et virksomhedsbesøg, hvor eleverne kunne stille spørgsmål til den pågældende problemformulering, og været sparringspartner for eleverne i løbet af projektperioden.

Projektforløbet kulminerede tirsdag d. 7. maj med udstilling af plancher og elevoplæg, hvor virksomhederne mødte op og overværede præsentationer, stillede spørgsmål og deltog i evaluering.

Kundeoplevelser i SuperBrugensen i Auning

Business Djursland var også med og så et elevoplæg, hvor en gruppe på fire elever fra Studie 10 gav deres bud på SuperBrugsens problemformulering: ”Hvordan kan vi brande os selv på de sociale medier, så vi fremstår som en livlig og spændende butik, man har lyst til at handle i?”

Efter en præsentation af casevirksomheden, en SWOT-analyse, kom de fire elever med deres konkrete bud på et ”produkt” til, hvordan man inden for problemformuleringens rammer ”når” yngre mødre. De præsenterede to forslag: En skattejagt til børn og annoncering af særlige tilbud gennem det sociale medie TikTok. Eleverne inkluderede i præsentationen også budgetter på, hvad de to tiltag ville koste SuperBrugsen at implementere.

Ud over at skulle udforme et produkt, har eleverne også skullet forholde sig refleksivt til egen proces, bl.a. ved at videodokumentere deres arbejdsproces. Dokumentaren blev vist under præsentationen.

Eleverne havde ”fanget den”

Anders Rasmussen, brugsuddeler SuperBrugsen i Auning, overværede de fire elevers præsentation og deltog i den efterfølgende feedback. Han roste især eleverne for deres SWOT-analyse, og ikke mindst at elevernes produkt var med til at understøtte kundeoplevelsen i SuperBrugsen frem for at fokusere udelukkende på salg. Det var ”godt fanget”, var blandt de ord, han gav eleverne med på vejen.

Efter oplægget havde Anders Rasmussen følgende kommentar: ”Det er spændende at høre 10. klasseelevernes input, fordi de kommer med et bud på, hvordan vi fanger andre kunder, end dem vi traditionelt opfatter som kernekunden i SuperBrugsen. Jeg kommer til at summe over deres ideer over de næste par uger og måneder. Vi kunne sagtens være interesseret i at deltage i et lignende projektforløb med efterskolen næste år.”

Også Pernille Hansen, Forrådskammeret, fik gode bud på sin virksomheds udfordring: “Jeg var meget begejstret for mit samarbejde med eleverne på Vivild efterskole. Lige fra første møde, viste de en modenhed og indsigt i min virksomhed, som jeg ikke havde forventet af 10. Klasses elever. Al den tid og kreativitet de havde lagt i projektet var meget inspirerende. Ingen kørte fripas på holdene, alle var dybt engageret. Jeg kan efterfølgende bruge meget af deres arbejde til at booste min forretning.”

Praksis-faglighed på skoleskemaet

Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole har tidligere arbejdet med iværksætterorienterede projektforløb, hvor eleverne skal tage stilling til, hvilken type virksomhed, de ville starte som iværksættere, men det er første gang projektforløbet foregår i et så nært og koordineret samarbejde med de lokale virksomheder.

Lærerstaben har hele året været beskæftiget med at forholde sig til spørgsmålet om, hvordan Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole arbejder med det, der kaldes praksis-faglighed.

Motivation hos elever og kendskab til lokale karrieremuligheder

Mette Hardis, viceforstander på Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole, siger:

”Samarbejdet med de lokale virksomheder har betydet en øget motivationen og deltagelsesmuligheder for eleverne – det at arbejde med en virkelighedsnær problemstilling og arbejde med noget, der har en reel modtager. Business Djursland har hjulpet med at skaffe virksomheder til projektet, og det har været en fornøjelse at opleve, hvordan eleverne har kastet sig ud i kreative løsninger, ændret retning i processen og fået produktet i mål. Der har været en stor diversitet i løsningsforslagene lige fra en quiz for at engagere teenagere på besøg på Det Grønne Museum til en 3d-printet prototype på en skraldespand til elektrikere, så affaldssortering blev nemmere. Det er værdifuldt for os på Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole, at eleverne lærer at kunne anvende teori i praksis og får kendskab til forskellige arbejdspladser. Vi håber at kunne genoptage samarbejdet med virksomhederne med næste års elevhold, så de får samme muligheder.”

Gevinster på den lange bane

Ole Svit, direktør Business Djursland, pointere det udbytte alle parter opnår ved den opgave, efterskolen i Vivild har påtaget sig.

”Dejligt at se en efterskole går så langt i omlægningen af den normale ”klassiske teoretiske undervisningsform” over til en mere praksis baseret undervisningsform, i dette tilfælde med konkrete casevirksomheder fra lokalområdet. Jeg er ikke i tvivl om at fagene og teorierne lige pludselig bliver en tand mere meningsfyldte og sjove – de kan bruges til noget i den virkelige verden!

Samtidig er jeg også sikker på, at de deltagende virksomheder har fået en masse gode input til deres virksomhedsudvikling, fra unge mennesker, der tænker nyt og anderledes. Alt i alt, et værdifuldt forløb for alle, der formodentlig også vil få flere af de unge til at vælge en erhvervsuddannelse.”

De deltagende virksomheder var:

SuperBrugsen Auning

Dino Kart Park, Auning

Nørgaard Teknik, Auning

Det Grønne Museum, Auning

L-tek, Nørager

El-Trik, Auning

Forrådskammeret, Auning

Sportigan, Auning

Sparekassen Kronjylland, Auning

Tusind tak til vores medlemsvirksomheder for at møde eleverne med spændende problemformuleringer og give dem en oplevelse af at arbejde