Åbent brev til Regionsrådet i Region Midtjylland

Business Djursland har sendt et åbnet brev til Region Midtjylland vedrørende nedlæggelse af akutlægebilen i Grenaa.

Åbent brev til Regionsrådet i Regionsrådet i Region Midtjylland: Hvad er jeres kerneydelse for borgere og virksomheder?

Business Djursland er en medlemsdrevet erhvervsforening for alle brancher på Djursland, og vi repræsenterer over 400 virksomheder og ca. 7000 medarbejder på Djursland.

Vi er selvfølgelig også noget overraskede og forundrede over Regionens planer om at fjerne akutlægebilen og reducere åbningstiden på skadestuen i Grenaa. Vi har rigtig mange håndværksvirksomheder, landbrug/skovbrug og fremstillingsvirksomheder, som er i højrisiko for arbejdsulykker, og hvor trygheden i hurtigt at kunne få hjælp, er helt afgørende. Vi har et Turismeerhverv på Djursland, som skal kunne sikre de mange gæster en sikkerhed for at få hurtig hjælp.

Sikkerhed og tryghed for akut hjælp er helt afgørende elementer for en virksomhed, også på Djursland.

Behovet for besparelser et ikke ukendt fænomen for en virksomhed, og det vil ofte være svært at prioritere besparelsesområderne. Der er dog altid 1 ting man med fordel vil kunne læne sig op ad:

Hvad er organisationens kerneydelse, og hvilke funktioner er afgørende for denne?

For os virker det ret oplagt at et lokalt og tilgængelig akutberedskab må være en kerneydelse for et hospitalsvæsen. Vi vil derfor opfodre alle ansvarlige embedsfolk og regionspolitikere til igen at gennemgå sparekataloget, nu med kerneydelse briller!

Hvis vi tager nogle andre briller på, nemlig bosætningsbrillerne, så er akuthjælp beredskabet netop også noget der har betydning. Vi ønsker at flere flytter til Djursland, dels fordi det er et skønt sted, men også fordi vores virksomheder mangler arbejdskraft. Det kæmper vi alle for, og her har vi ikke brug for en usikkerhed på den helt nødvendige akuthjælp.

Business Djursland står selvfølgelig til rådighed for yderligere dialog og data!

Med venlig hilsen

Jørgen Laursen                                                                               Ole Svit
formand for Business Djursland                                                     direktør for Business Djursland