Det ”rumler” i Kolind

Der er opstået nyt liv på det udlagte industriareal på Romlehøjvej ved Kolind. Et område, der indtil nu har ligget stillet i over 20 år.

Bag initiativet står to lokale ildsjæle og venner med rødder tilbage til folkeskolen i Glesborg: Rune Høyer, administrerende direktør i SA-AL Køleteknik, og Ronni Petersen, ejerleder Djurs Tømren.

Adressen er Romlehøjvej 5. Her findes i dag 1400 m2 udlejningsareal til industri, som blev sat til leje i slut-august sidste år – et areal som nu er fuldt udlejet til erhverv.

Kort vej fra tanke til handling

 Tanken om at etablere sig i Kolind tog for alvor fart, da Ronni Pedersen og Rune Høyer fik en aftale i stand med Region Midt på en langtidskontrakt. Herefter er processen gået hurtigt – blandt andet på grund af smidig byggesagsbehandling hos Syddjurs Kommune.

De to herrer kendte i forvejen folkene bag KOED, som var blandt de første der fik kontorfaciliteter til administration og salgsafdeling.

Også Region Midt holder til på adressen med en ambulanceenhed med 8 mand i vagttjeneste.

En af de virksomheder, der har udnyttet muligheden og valgt at flytte hele vejen fra Fyn til Kolind er Mathias Laasholdt, som har startet Ride & Camp ApS, der driver bl.a. e-handelsvirksomheden Tipii.

Alle lejere har haft mulighed for at tilpasse deres lejemål med indretning og størrelse, hvilket var afgørende for ”konceptet” bag stedets række af lejemål. Det er klart at prisen pr. m2 også har været afgørende for lejerne, da denne jo er væsentlige billigere end i Aarhus.

Den første brik…

Rune og Ronni er således lykkedes med at ”slå hul” på et industriareal. Et skridt, der potentielt kan blive den dominobrik, der får erhvervslivet til – igen – at se mod Kolind.

”Området ved Romlehøjvej er meget attraktivt for en række brancher, og vi håber naturligvis, at Rune Høyer og CO snart får nogle gode naboer. Der er flere ledige arealer til salg, og mange kan kombineres med bolig. Størrelsen på grunden tilpasser vi til sælgerens behov, så man skal ikke tøve med at kontakte mig for en snak om mulighederne”, siger Christina Maria Grunert fra Erhvervsenheden, Syddjurs Kommune.

Med den nye aktivitet på Romlehøjvej 5 har Kolind fået pustet nyt liv i en særskilt områdeprofil, som potentielt kan kickstarte en til(bage)trækning til Kolind. Og forhåbentligt, at finansieringsvilligheden omkring Kolind stiger, nu hvor der er tydelige beviser på at Kolind fortsat har en vigtig rolle at spille på industriens landkort.

Et kæmpe skulderklap herfra til to modige igangsættere, der har villet noget for Djursland, og er lykkedes.