Erhvervsudvikling

Business Djurslands arbejdende bestyrelse har ansvaret for at bidrage til et positivt og dynamisk erhvervsmiljø og fremme samarbejdet med Djurslands kommuner, regionen og erhvervsfremme på nationalt plan i henhold til vedtægterne.

Vi skaber/formidler kontakt til relevante eksperter og vidensmiljøer, men yder ikke direkte virksomhedsrådgivning.

Vi støtter op om øvrige erhvervsnetværk på Djursland, herunder Erhverv Grenaa og Norddjurs Erhvervsnetværk.

Business Djursland samarbejder

Business Djursland samarbejder med politikere og embedsmænd fra Nord- og Syddjurs Kommune. F.eks. bidrager vi til at udvikle kommunernes erhvervspolitikker, deltager i dialogmøder, og vi er selv opsøgende med specifikke dagsordener. Vi er i løbende dialog med lokale folketingspolitikere og samarbejder med erhvervshusene.

Business Djursland er repræsenteret i følgende råd og bestyrelser:

  • Djurslands Udviklingsråd
  • Grenaa Gymnasiums bestyrelse
  • VUC bestyrelse
  • Bevaringsrådet for Syddjurs kommune
  • Naturpark Randers Fjord
  • Dialogforum for integration i Norddjurs Kommune

Puljesøgning

Det er næsten et fag for sig selv at søge midler til at udvikle sin virksomhed. Her giver vi dig et par nedslagspunkter, hvor du kan starte, hvis du gerne vil søge midler.

Vær opmærksom på, at det kræver et vist benarbejde at skrive en god ansøgning og ikke mindst at dokumentere jeres projekt. Langt de fleste bidragsydere ønsker dokumentation for, at de bevilligede penge rent faktisk er brugt på det projekt, som de har bevilliget pengene til.

Erhvervs- og arbejdsmarkeds­udvalget pulje, Norddjurs Kommune

Puljen støtter initiativer indenfor erhvervs- og/eller arbejdsmarkedsområdet. Det kan søges fire gange om året og der uddeles 1 million pr. år. Der er udarbejdet en 3-sider lang rammebeskrivelse for uddeling af midlerne, som du med fordel kan læse, hvis du tænker på at søge puljen. Den er hurtigt læst, og du finder den her

Erhvervspuljen, Syddjurs Kommune

Ansøgerkredsen til erhvervspuljen omfatter erhvervsrettede foreninger og sammenslutninger. Der gives ikke tilskud til private borgere, enkeltvirksomheder eller til projekter, hvor støtten vil have karakter af driftstilskud. Puljen er i 2021 på kr. 600.000,- og ansøgninger behandles på udvalgsmøderne for erhverv- og beskæftigelsesudvalget i februar, maj, september og evt. i november, hvis der stadig er penge tilbage i puljen. Der kan søges optil 50% af udgifterne i et projekt.

Innofounder

Innofounder hører under Innovationsfonden. Denne pulje er for nyuddannede, som indenfor de seneste 24 måneder har afsluttet en længerevarende uddannelse. Din ide kan være meget ny og ikke færdigudviklet. Støtten består af et månedligt stipendiat på kr. 15.000 i et år samt kr. 50.000,-. Du får desuden en kontorplads, en mentor og mulighed for at deltage i workshops og netværk. Støtte kræver, at du arbejder med dit projekt 37 timer om ugen. Der kan søges to gange om året.

Innobooster

Innobooster hører også under Innovationsfonden. Denne pulje støtter innovative og vidensbaserede udviklingsprojekter i små og mellemstore virksomheder. Bemærk, at der er krav om omsætning og/eller tiltrækning af ekstern kapital for virksomheder, der er mere end 3 år gamle. Der kan søges om beløb mellem kr. 50.000 og 5 millioner. Tilskuddet fra Innobooster må maksimal udgøre 33% af udgifterne til projektet. Der kan søges to gange om året.

Grøn Cirkulær Omstilling

Grøn Cirkulær Omstilling er et landsdækkende program for små- og mellemstore virksomheder, der gerne vil i gang eller videre med deres grønne cirkulære omstilling. Der kan søges om midler til konsulentbistand i forbindelse med grøn omstilling. Ansøgningerne bliver vurderet på grønt forretningspotentiale, vækstambition, organisatorisk kapacitet og evne, skalérbarhed, ressource- og CO2-reduktion. Der kan søges op til kr. 90.000, og der er krav om virksomhederne lægger egen timer i projektet. Der kan søges ca. en gang om måneden og der er projektopstart ca. hver anden måned. Der er også mulighed for at søge om op til 30% implementeringstøtte på køb af maskiner og udstyr, hvis er allerede er lavet en cirkulær forretningsmodel.

Danmarks Erhvervsfremme­styrelse

Her finder du et hav af ansøgningsmuligheder. Der udloddes løbende midler til forskellige typer af projektet, og et godt tip er, at du tilmelder dig deres nyhedsbrev, hvor du løbende kan få besked om, hvilke projekter, der kan søges til. Her kan også søges midler igennem EU´s strukturfonde. På siden Søg midler kan du danne dig et overblik og tilmelde dig deres nyhedsbrev.

Erhvervshus Midtjylland

Erhvervshuset er den lokale indgang til statens ordninger inden for eksport, finansiering og innovation. De kan rådgive om de puljer, der kan søges af iværksættere og virksomheder. De kan ofte også give sparring på din ansøgning, før den sendes. Erhvervs Midtjylland tilbyder i øvrigt sparring med udgangspunkt i en lang række problemstillinger, som du måtte have i din virksomhed. Jo mere afklaret og konkret du er, jo bedre sparring kan du få.