Generalforsamlingen 2024 veloverstået

Jørgen Laursen fortsætter som formand for Business Djursland.

Årets generalforsamling blev afviklet d. 14. marts 2024 med omkring 80 deltagere og i god ro og orden. Alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter genopstillede – og blev valgt. Der var ingen indkomne forslag.

  Et program i golfens tegn

  Vært for generalforsamlingen Carl Aage Nielsen, ejer og direktør Lübker, åbnede programmet med et ærligt og interessant oplæg omkring den demokratiske skabelsesproces, der har ledt frem til den løsning, der i dag er Lübker. Det var en historie om især det komplekse arbejde med at samle ejerskabet, som består af 150 ejere. Visionerne for fremtiden indskriver sig i den bæredygtige turisme med kvalitetsoplevelser for aktive og sunde mennesker i alle generationer.

  Carl Aage kan med rette være stolt af, hvor Lübker er i dag, og at have tiltrukket et event som Danish Golf Championship, som han da også beskriver som ”det ultimative mål for en golfklub”. Tak for formidabelt værtskab til Carl Aage Nielsen og teamet på Lübker Lodge og Golf!

  Direktør og ejer af GolfPromote, Flemming Astrup, overtog stafetten med et indsigtsgivende oplæg omkring Danish Golf Championship, der afholdes på de grønne plæner i Nimtofte om nogle få måneder. Eventet afholdes over en uge, hvor 80.000 tilskuere forventes at deltage. Dertil kommer et imponerende budget på 45 mio. kr, hvoraf cirka halvdelen er præmiepenge. For lokale virksomheder er der flere typer af sponsor-pakker at vælge imellem – for de, der ønsker at bidrage til arrangementet. Nysgerrige kan kontakte GolfPromote for mere information.

  DG Championship vil tiltrække manges øjne, og gør det allerede – så mon ikke der er flere golffans, der får øjnene op for Djursland som bosætningsområde i løbet af turneringen.

   

   Generalforsamlingen

   Bestyrelsens beretning blev præsenteret af formand Jørgen Laursen, som indledte med at tegne et billede af foreningens aktuelle medlemssituation samt den medlemstilfredshed, der blev målt ved årsskiftet. Der blev desuden gjort status på den række af mål, som bestyrelsen har defineret i foråret 2023 og arbejdet med i løbet af året – herunder mål for medlemstilgang og mål for netværksaktiviteter. Med en stigning på 17% i medlemstal og en tilfredshed i netværkene samlet set på 8.8 (på en skala fra 1-10 og med 7.0 som mål), konkluderede Jørgen, at målingerne var meget tilfredsstillende.

   Blandt andre højdepunkter fra 2023 fremhævede Jørgen StartUp Event Djursland-arrangementet i august med sine 107 deltagere; et nyt og meget positivt strategisk samarbejde med Erhverv Grenaa, samt modtageren af Business Djurslands Erhvervspris 2023, som blev overrakt tidligere på året til Anette Kjær & Sønner ApS.

    

    Udvalgsarbejdet 2023

    Deltagerne fik dernæst en status på udvalgsarbejdet – herunder Kompetenceudvalget, Innovations- og Iværksætterudvalgets, Infrastrukturudvalget og Det Grønne Udvalg.

    I regi af Innovations- og Iværksætterudvalget afholdes i 2024 16 målrettede arrangementer for nyopstartede virksomheder. I Kompetenceudvalget fokuseres fortsat på særligt aktivering af unge og arbejdskraft. Det ”yngste” udvalg, Det Grønne Udvalg, har lykkedes med at flere arrangementer og kurser omhandlende ESG, altså det kompetenceløft lokale underleverandører med fordel kan tappe ind i for at vende fremtidens krav om grøn omstilling til en konkurrencefordel. Og Infrastrukturudvalget holder forsat ”gryderne i kog” igennem et koordineret samarbejde mellem centrale spillere og de to borgmestre.

     

     Nytårsfortsæt for 2024

     I både tilfredshedsundersøgelsen 2023 og ved Nytårskuren 2024 spurgte Business Djursland medlemmerne direkte, hvilke temaer der skulle på dagsordenen i 2024. Og Jørgen kom i sin beretning afslutningsvist ind på, at foreningen kommer til at arbejde endnu mere med digitalisering og AI, rammevilkår for erhvervet, infrastruktur og branding. Emner, som også allerede er i fokus i flere at de 9 netværk, der i dag drives af Business Djursland.

     Jørgen fremhævede at den fælles brandingindsats er et fælles ansvar – der bæres af både kommuner og virksomheder – og slog et slag for at dele de gode historier, der i den grad kan findes på Djursland.

      

      Regnskab og budget

      Det reviderede regnskab blev summarisk gennemgået af revisor Martin Nielsen fra Dansk Revision og blev godkendt af generalforsamlingen.

      Udkast til budget blev fremlagt af Ole Svit. Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen.

       

       Valg til bestyrelsen

       Alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter genopstillede – og blev valgt. Der var ingen indkomne forslag.

       Se den siddende bestyrelse her.

       Revisor Martin Nielsen blev genvalgt som foreningens revisor.

        Bestyrelsens konstituering

        På generalforsamlingen konstituerede den valgte bestyrelse sig med Jørgen Laursen som formand, Annemette Lyngby som næstformand og Allan Hougaard som kasserer.

        Hent bestyrelsens beretning her (PDF åbner i nyt vindue)

        Efter generalforsamlingen var der middag for deltagerne – en utroligt lækker buffet lavet af teamet fra Lübker Lodge.

         TAK!

         Tak til dirigent Mads Petersen fra MP Advokater for – som altid – på kompetent og afslappet vis at navigere os godt gennem generalforsamlingen.

         Tak for samarbejdet til Lübker Lodge omkring planlægning og afvikling af en super god aften.

         Tak til både Carl Aage Nielsen og Flemming Astrup for at afse tid til at forberede og holde spændende oplæg for os.

         Og ikke mindst en kæmpe tak til alle jer virksomheder, der er medlemmer af Business Djursland. Både de, som deltog hos Lübker og var medskabere af en super god generalforsamling og aften derudover, men i det hele taget alle medlemmer, der med jeres uundværlige medlemskab støtter foreningens arbejde.