Business Djursland og Syddjurs Kommune afholdt i slutningen af oktober et møde om understøttelse af virksomheder på Djursland under Covid-19.

På mødet er der blevet drøftet, hvordan Syddjurs Kommune og Business Djursland på bedste vis gør brug af hinandens Kompetencer og viden i dialogen med lokale virksomheder. Der er en gensidig enighed om at opretholde en løbende dialog, der forankres mellem Business Djurslands direktør Ole Svit og leder af Job&Erhverv i Syddjurs Kommune, Anita Møller Højholdt. Den løbende dialog skal gøre det muligt at dele de erfaringer begge parter opbygger i dialogen med virksomhederne inden for temaer som rekruttering, kompetenceudvikling, efter- og videreuddannelse samt verserende udfordringer som følge af Covid19.  

Flere virksomheder efterspørger kompetenceudvikling samt efter- og videreuddannelse, hvor Kompetenceudvalget i Business Djursland vil kunne hjælpe med objektiv sparring, i forhold til at vise virksomheder tilrette i uddannelsessystemet samt sikre en dialog mellem relevante uddannelser og den enkelte virksomhed. Der er derfor lavet en aftale om, at Syddjurs Kommunes Erhvervskonsulenter kan henvise til Kompetenceudvalget via direktør Ole Svit. 

Business Djursland:
Direktør Ole Svit
Tlf: 5338682
Mail: ole.svit@businessdjursland.dk

Syddjurs Kommune:
Leder af Job&Erhverv
Anita Møller Højholdt
Tlf: 4523651222
Mail: animh@syddjurs.dk

Læs mere om Business Djurslands kompetenceudvalg her