Business Djurslands bestyrelsesnetværk er for dig, der gerne vil arbejde professionelt med bestyrelsesarbejde

Business Djursland har taget initiativ til et bestyrelsesnetværk. Netværket har Kim Tange fra Business Help Team tilknyttet, som netværksfacilitator, når netværket mødes fire gange om året.

Bestyrelsesnetværket sparrer løbende med hinanden i en LinkedIngruppe, som alene er åben for netværkets medlemmer. Medlemmer af netværket, der ønsker at stille sig til rådighed for bestyrelser, kan optages på vores liste over bestyrelseskandidater. Et rigtig godt vindue for dig, der gerne vil arbejde professionelt med bestyrelsesarbejde.

Det er nye tider for bestyrelser! Lovgivningen ændres løbende, og i dag har bestyrelsesmedlemmerne et større ansvar. Samtidig stilles større krav til bestyrelsesarbejdets struktur, referater, afrapporteringer og strategi.

Erfaring er ikke længere nok!

Viden skal være opdateret. I bestyrelsesnetværket sker en løbende opdatering.

Læs mere om vores bestyrelsesnetværk her

Se vores liste over professionelle bestyrelseskandidater her

Har du, hvad der skal til, som professionelt bestyrelsesmedlem?

 • I hvilken grad kan du indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang i relation til bestyrelsesarbejde?
 • Bestyrelsesansvar j.f. lovgivning samt praksis?
 • Bestyrelses- og direktionsforsikring?
 • Strategiudvikling i bestyrelsens perspektiv – diverse strategimodeller der fremmer vækst, BMC, tribal strategi etc.?
 • I hvilken grad kan du varetage arbejdsområder som professionelt bestyrelsesarbejde indebærer – selve møderne, især mellem møderne – rapportering etc.?
 • I hvilken grad kan du, i en struktureret sammenhæng, udvikle egen praksis inden for bestyrelsesarbejde – bestyrelsestype og dermed kompetencer og indsats?
 • Hvilke refleksioner har du haft over praksis og teori i forhold til  bestyrelsesarbejdets processer?
 • Hvordan vil du få det optimale ud af kommunikationen og samarbejdet i bestyrelsen, så den skaber mest værdi for organisationen?
 • Hvad vil du have styr på for at sikre kommunikationen og samarbejdet mellem bestyrelsen og direktionen?
 • Hvad skal der til for, at man kan udføre professionelt bestyrelsesarbejde?
 • Hvad vil du som bestyrelsesmedlem sikre/gøre omkring udfordringer i bestyrelsesarbejde i forhold til ejerledede virksomheder, hvor der er en eller få ejere der i princippet kan bestemme hvad de vil (ejeraftale, direktionsinstruks, bestyrelsesaftaler osv.).?
 • Hvornår skal der være medarbejderrepræsentant i en bestyrelse? Og hvilken rolle har en medarbejderrepræsentant?
 • Hvad betyder det, når der er en arbejdende bestyrelsesformand? Og hvad laver en arbejdende bestyrelsesformand?
 • Hvad er dine erfaringer med, hvordan man får det til at fungere optimalt i bestyrelsen?
 • Hvilke udfordringer kan der være i forbindelse med bestyrelsesarbejde?
 • Hvordan skal opgavefordelingen mellem bestyrelse og direktion være (direktionsinstruks)?
 • Hvordan finder man ud af, hvordan bestyrelsen skal sammensættes?
 • Hvordan vil du afklare bestyrelseskompetencer, rekruttere bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsesaftalen, intro af nyt bestyrelsesmedlem?
 • Hvilke kompetencer er hensigtsmæssige for en bestyrelsesformand?
 • Hvad indeholder det ”optimale” årshjul for bestyrelsen?
 • Hvilke elementer er efter dine erfaringer de mest centrale opgaver i bestyrelsesarbejdet?
 • Hvad er de grundlæggende krav til bestyrelsens opgaver j.f. selskabslovens §115?
 • Hvad skal man være opmærksom på omkring bestyrelsesmøder?
 • Hvilket juridisk ansvar har du som bestyrelsesmedlem?
 • Hvilke rapporteringer mener du bestyrelsen skal have mellem møderne, inden møderne, på møderne etc.?
 • Hvad betyder det at bestyrelsen har det overordnede strategiske ansvar?