Business Djursland afholder ordinær generalforsamling d. 17. juni kl. 17.00

Vi minder om vores generalforsamling, som afholdes: Torsdag d. 17. juni kl. 17.00 – 19.00 hos Munkholm Zoo, Munkholmvej 5,  8444 Balle

Har du et forslag til generalforsamlingen?
Forslag til generalforsamlingen skal jævnfør vores vedtægter fremsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. Har du et forslag, så send det til formand for Business Djursland Ole Sørensen senest torsdag d. 3. juni 2021

Har du mod på at stille op til bestyrelsen?
Der er valgt til fire af de syv poster i bestyrelsen i år. To poster besættes af repræsentationer for hhv. DA og FO (tidligere LO). Der er ligeledes mulioghed for at stille op, som suppleant.

Bestyrelsesarbejdet i Business Djursland er en spændende udfordring. En erhvervsforening, som vores har brug for mange forskellige kompetencer i bestyrelsen. Har du tid og lyst til at lægge et stykke frivilligt arbejde, så er du meget velkommen til at melde dit kandidatur.

Husk at melde dig til!
Vi serverer lidt mad til vores generalforsamling, og derfor skal vi vide,hvor mange vil bliver.

Link til tilmelding

Link til dagsorden, årsberetning, regnskab & budget