Omstillingspuljen giver tilskud til virksomheder, som har behov for at tilpasse og omstille forretningen i lyset af covid-19-krisen.

Fra den 5. oktober 2021 inviteres virksomheder igen til at søge om tilskud fra Omstillingspuljen til grøn omstilling, digitalisering og kompetenceløft.

Puljen har tidligere uddelt tæt på en kvart milliard kroner til mere end 700 danske virksomheder primært i turismebranchen og oplevelseserhvervene. Med den nye bevilling på yderligere 178 millioner kr. fra et flertal i Folketinget, er målet at nå endnu bredere ud til flere brancher i hele landet. Støtten er rettet mod virksomheder, der har været hårdt ramt af corona-krisen og ønsker at igangsætte nye udviklingsinitiativer.

Virksomheder kan ansøge om et tilskudsbeløb på op til 1,5 mio. kr. pr. virksomhed. Der er krav om kontant medfinansiering på  25 pct. af tilskudsbeløbet. 

Der kan søges fra den 5. oktober til den 28. oktober 2021.

Læs mere om Omstillingspuljen hos Erhvervshus Hovedstaden