Direktør for Business Djursland Ole Svit udgør sammen med formand for Erhvervs- og arbejdsmarkeds udvalget i Norddjurs Kommune; Else Søjmark formandsskabet for koordinationsgruppen i Norddjurs Kommune.

Koordinationsgruppen skal varetage den partnerskabsaftale, som er indgået imellem Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget i Norddjurs kommune, Dansk Industri, LO, en lang række erhvervsforeninger og erhvervsskoler. Partnerskabet arbejder konkret for at flere uge skal vælge en erhvervsuddannelse, og virksomhederne skal på deres side arbejde for oprettelse af elevpladser til de unge.

Paretnerskabsaftalen tager afsæt i tre af FN´s verdensmål

Mål 4 –Kvalitetsuddannelse
Mål 8 – Anstændige jobs og økonomisk vækst
Mål 17 –Partnerskab for handling

Koordinationsgruppen fungerer som et forum, hvor aftalens partnere inviterer de øvrige partnere til samarbejde om konkrete initiativer, som tænkes at bidrage til opnåelse af Partnerskabsaftalens formål. Der kan være tale om både eksisterende og nye tiltag.